Bermbeheerplan Buggenhout In opdracht van de gemeente Buggenhout werd een bermbeheerplan opgemaakt. Het doel is om na te gaan of het huidige beheer (volgens het bermbesluit) kan aangehouden of bijgesteld moet worden om een verbetering van de bermen te verkrijgen en toename in soortenrijkdom. De gemeente Buggenhout heeft eveneens een charter als ‘bij-vriendelijke’ gemeente en …

Read more

Natuurbeheerplan Type 2 | Citadelbos DIEST In opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Diest werd een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van 17 ha opgemaakt dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Dit domein wordt voornamelijk gekenmerkt door het groot aandeel oude beuken die in een bepaald plantverband werden aangeplant, deze bossen hebben ondertussen een …

Read more

De eikenprocessierups, een vervelende soort. Door een natuurlijke en duurzame aanpak kan deze harige plaag nochtans sterk ingetoomd worden. Opnieuw is biodiversiteit het sleutelwoord. Een geïntegreerd berm- en boombeheerplan vormt de basis. Lees er meer over in het artikel van onze collega Tobias Nauwelaers voor het tijdschrift Groencontact.

Read more

Natuurbeheerplan ondersteunt aanpak rododendrons De Pontische rododendron is met zekerheid de plant die in Vlaanderen de meeste controverse oproept. Tegenstanders moeten in alle eerlijkheid bekennen dat rododendron heel wat cachet geeft aan tuinen en landschappen. Fans moeten dan weer toegeven dat woekering van rododendron traag maar gestaag alle doorgang door bossen onmogelijk kan maken. In …

Read more

Goede reactie bomen op snoeiwerken Eén van de grootste valkuilen in het bosbeheer is in de periode voor de eerste dunning het bos te veel zijn beloop te laten. Langdurige spontane ontwikkeling van bosaanplantingen leidt altijd wel ergens naar, meestal echter vooral naar takkige bomen, berk en bramen. Het vrijstellen van jonge boompjes geeft de …

Read more

Digitaal terreinmodel geeft nieuwe kijk op het landschap Al decennialang kijken landeigenaars en -beheerders naar historische topografische kaarten en de Belgische Bodemkaart (jaren ‘50 tot ‘70) om meer te weten te komen over hun terrein en de historische gebiedsontwikkeling. Vrij recent werd het digitale terreinmodel gepresenteerd door de Vlaamse overheid. Vliegtuigjes voorzien van gevoelige lasertechnologie …

Read more

Voordracht Sander Jansens bij Landelijk Vlaanderen Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Landelijk Vlaanderen gaf Sander Jansens, zaakvoerder van Landmax, een presentatie in de context van het thema ‘Ondernemen op het Platteland’. Die presentatie geven we u graag nog eens mee. ‘Beste Landeigenaars, Ik sta hier in een ongelooflijke luxepositie. Ik krijg wekelijks de kans …

Read more

Succesvolle kweekvijvers maken deel uit van parkbeheerplan Een boeiend artikel in de standaard over de kweekvijvers van het INBO, die deel uitmaken van het recent door Landmax geschreven parkbeheerplan ‘Schaveys, Frankveld en Boesdaal’ liggen. Door dammen en andere natuurlijke waterbufferende maatregelen in het aanpalende park Schaveys te voorzien zorgen we ervoor dat de kweekvijvers minder …

Read more

Groenbeheerplan voor de Vlaamse Waterweg Voor ongeveer 600 kilometer bermen langs Vlaamse kanalen, die beheerd worden door de Vlaamse Waterweg, maakt Landmax een groenbeheerplan op. 600 kilometer berm betekent ongeveer 200 hectare grasland, daarmee beheert de Vlaamse Waterweg één van de grotere, potentiële natuurgebieden van Vlaanderen. Kanalen en waterlopen verbinden bovendien verschillende natuurzones waardoor de …

Read more

FSC-label Voor een bosgebied van zo’n 500 hectare in het noorden van de provincie Antwerpen, beheerd door Landmax, werd het FSC-label toegekend. FSC is een kwaliteitslabel dat garandeert dat bossen duurzaam beheerd worden en is de hoogst mogelijke standaard voor duurzaam beheerd bos. Van alle mogelijke boscertificeringssystemen geeft FSC de beste bescherming aan bedreigde soorten …

Read more
Page 1 of 5 12345