Boombeheer bij saneringswerken Wat als je tuin volledig gesaneerd moet worden om de schadelijke stof PFAS uit de bodem te verwijderen? Het overkomt 950 gezinnen in Zwijndrecht die vlak aan de 3M-fabriek wonen. Onze boomverzorger Jotie geeft boomadvies aan alle getroffen gezinnen. Want stevige bomen ouder dan 10 jaar mogen “blijven staan”. Maar hoe graaf …

Read more

Op teambuilding naar de Voerstreek Landmax maakte de afgelopen jaren een ware transitie door, waarbij in de loop van het voorbije jaar meerdere nieuwe medewerkers ons team kwamen versterken. Om de teamspirit verder te versterken en om onze veldkennis met elkaar te delen, vertrokken we onder een stralende zon voor een driedaagse naar de Voerstreek. …

Read more

Bos, Bos en nog eens bos Bossen en bosuitbreiding halen de laatste jaren regelmatig de krantenkoppen. Zo stelde minister Zuhal Demir als doelstelling om deze legislatuur 4000 ha nieuw bos te creëren in Vlaanderen. Landmax tracht hierbij zijn steentje bij te dragen door het realiseren van diverse aanplantingen met verschillende partijen. Zo realiseerde Landmax het …

Read more

Voorjaarsstormen beukten flink in op onze bomen Dit voorjaar heeft het hard gewaaid en gestormd. Boomverzorgers hadden de handen vol met het ruimen van gevallen en geknakte bomen. Storm Corrie, Dudley, Eunice en Franklin beukten flink in op het bomenbestand met heel wat stormschade tot gevolg.  Maar het zou verkeerd zijn om nu te stellen …

Read more

Rododendron: mooi voor het oog, maar agressief voor onze bossen Vanwege zijn kleurrijke bloemen en handige eigenschappen in functie van de jacht, werd Pontische rododendron in de 18de eeuw in onze contreien massaal aangeplant. Maar hoe mooi de plant ook staat in kasteeldomeinen, zo nefast is de plant voor de onderbegroeiing in onze bossen. Waarom …

Read more

Ontdek Landmax op instagram Vanaf nu vind je ons ook terug op Instagram! Volg al onze avonturen en ontdek met welke projecten we bezig zijn.

Read more
Gravenbos

Natuurbeheerplan ‘s Gravenbos In opdracht van een private eigenaar werd een natuurbeheerplan type 2 opgemaakt voor het ‘s Gravenbos. Het totale beheerplangebied heeft een oppervlakte van meer dan 120 ha. Het Gravenbos is een typisch 18e -eeuws sterrebos, dat tevens Europees beschermd is als onderdeel van het Natura 2000-habitatrichtlijngeboied ‘Bossen van het zuidoosten van de …

Read more

Groenbeheerplan Zeekanaal, Netekanaal, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Boven-Zenne In 2019 werd in opdracht van de Vlaamse Waterweg door Landmax reeds een groenbeheerplan opgemaakt voor de kanalen van het werkingsgebied ‘Albertkanaal’. In deze studie werd dezelfde oefening gedaan voor de kanalen van het werkingsgebied ‘Zeeschelde-Zeekanaal’, met name het Zeekanaal, Netekanaal, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle …

Read more

Natuurbeheerplan type 4 Bossen aan de Kluis van Bolderberg Het privaat domein van de Kluis op de Bolderberg is eigendom van Baron de Villenfagne de Vogelsanck en is historisch gebonden aan Kasteel Vogelsanck. De bossen aan de Kluis zullen deel uitmaken van het allereerste natuurbeheerplan type 4 opgemaakt door een private eigenaar en zo zal …

Read more

Versterking bij Landmax In de loop van het voorbije jaar zijn meerdere nieuwe medewerkers ons team komen versterken: Zo startten in januari 2021 Els en Victor bij Landmax. Els is een ruimtelijk-ecologische planner die zich inzet op de ecologische- en landschappelijke studies. Haar brede ervaring maakt haar ook een zeer bekwame projectleider in moeilijke ruimtelijke …

Read more
Page 1 of 9 12345...Last page