Groenbeheerplan voor de Vlaamse Waterweg Voor ongeveer 600 kilometer bermen langs Vlaamse kanalen, die beheerd worden door de Vlaamse Waterweg, maakt Landmax een groenbeheerplan op. 600 kilometer berm betekent ongeveer 200 hectare grasland, daarmee beheert de Vlaamse Waterweg één van de grotere, potentiële natuurgebieden van Vlaanderen. Kanalen en waterlopen verbinden bovendien verschillende natuurzones waardoor de …

Read more

FSC-label Voor een bosgebied van zo’n 500 hectare in het noorden van de provincie Antwerpen, beheerd door Landmax, werd het FSC-label toegekend. FSC is een kwaliteitslabel dat garandeert dat bossen duurzaam beheerd worden en is de hoogst mogelijke standaard voor duurzaam beheerd bos. Van alle mogelijke boscertificeringssystemen geeft FSC de beste bescherming aan bedreigde soorten …

Read more
houtverkoop

Landmax regelt uw houtverkoop Om de toekomst van bossen te vrijwaren, is het cruciaal dat de houtkap vakkundig en verantwoord gebeurt. Landmax verkoopt in opdracht van particuliere boseigenaars hout op stam, hout langs de weg of via een rondhoutveiling. In 2018 verkocht Landmax op die manier 22.000 kubieke meter hout verdeeld over 50 verschillende loten. …

Read more

Rondhoutveiling Onlangs bracht Landmax een selectie eiken stammen van enkele klanten naar de rondhoutveilingen van Meerdaalwoud en Arnhem. Een rondhoutveiling biedt een alternatief voor de klassieke houtverkoop op stam. Beheerders uit alle contreien stallen hun meest waardevolle stammen uit op een daartoe voorzien houtpark. Een breed publiek van houtkopers kan vervolgens op deze stammen bieden …

Read more

Welkom Erfgoed en Visie Sinds eind februari 2019 heeft het Architectuur- en adviesbureau voor erfgoedprojecten, Erfgoed en Visie,  zich aangesloten bij United Experts, de ruimere groep adviesbureaus waar ook Landmax deel van uitmaakt. Met de komst van Erfgoed en Visie tillen we de specifieke dienstverlening omtrent erfgoed naar een hoger niveau. “Erfgoed en visie is …

Read more

Plaag van de letterzetter Momenteel heerst er een enorme plaag van de letterzetter in West-Europa. Dit is een kleine kever waarvan de larven gangen graven onder de schors van de sparren. Het dier vormt een ernstige bedreiging voor bomen en bosgebieden. Als de larven met hun gangen de bast van de boom hebben gerond, wordt …

Read more

Jaarlijkse boomveiligheidscontrole van start Heb je onze collega Pieter al gespot langs de ring van Brussel? Als boomtechnisch adviseur controleert hij er de monumentale beuken van het Zoniënwoud langsheen de snelweg. Zo verkleinen we de kans op nog extra file op de Ring bij stormweer door omvallende bomen. Om je bomen in topconditie te houden …

Read more
bosbeheer noorderkempen

Voor een project in de Noorderkempen, nam Landmax 70 hectare bosgebied onder handen. Om de ecologische functie te garanderen, hebben we een graduele bosrand laten aanleggen. De graduele overgang bestaat uit drie zones: een grasstrook, een zoomvegetatie met ruigtekruiden en een mantel met struikgewas. Om dit te bekomen, werden de eerste twintig meter vanaf de …

Read more

Braspenning – Kanaaldijk Natuurbeheerplan: Ravels – inrichting rietland Klant: Braspenning nv Onderwerp: Ecologische inrichting vijver, realisatie van habitat 3150, inrichten van leefgebied. Duur: 2016-heden Aantal personen: 3 Expertise: ruimtelijke inrichting, ecologische kennis, beplanting, natuurbeheerplan Korte beschrijving: In de speciale beschermingszone Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout wordt door nv Braspenning in de gemeenten Ravels en Oud-Turnhout een grote …

Read more
Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitie

Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitie Klant: Agentschap voor Natuur en Bos Contactpersoon: Carl De Schepper Onderwerp: Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitie Aantal personen: 2 Projectleider: Dominique Cornelissen Duur: 3 maanden Budget: 16.200€, Excl. BTW Expertise: Beleidsadvisering, Wetgeving, stakeholderanalyse Korte beschrijving: Doelstelling van het project was om op basis van een vergelijkende …

Read more
Page 1 of 4 1234