Inspiratie opdoen in het arboretum van Tervuren Adviesverlening in tijden van klimaatsverandering en daarmee samenhangende extreme weersomstandigheden. Het is een hele uitdaging die we onszelf opleggen, maar ook ter harte nemen! Terwijl we zien dat bepaalde vegetaties onder druk komen te staan, denk aan de recente fijnsparsterfte en de hitteschade aan beuken, stelt zich automatisch …

Read more

Realisatie geïntegreerd beheerplan Lippelo Op 28 november 2019 werd het geïntegreerd beheerplan ‘Hof ter Melis’ goedgekeurd. Het Hof is een historisch intact kasteeldomein te Lippelo dat geklasseerd werd als ‘Beschermd Cultuurhistorisch Landschap’. Het geïntegreerd beheerplan werd opgemaakt voor een gebied van zo’n 70 hectare en omvat zowel een Erfgoedbeheerplan als een Natuurbeheerplan type 3. Landmax …

Read more

Landmax start op in het westen Wie Landmax een beetje volgt, weet dat we sinds onze opstart in 2011 en omzwervingen langs Westerlo, Herentals en Zolder al enkele jaren gevestigd zijn te Turnhout en Beringen. Logischerwijs situeert onze dienstverlenging zich dan ook voornamelijk in de provincies Antwerpen, Limburg en Brabant. Eind 2019 besloten we om …

Read more

Bermbeheerplan Buggenhout In opdracht van de gemeente Buggenhout werd een bermbeheerplan opgemaakt. Het doel is om na te gaan of het huidige beheer (volgens het bermbesluit) kan aangehouden of bijgesteld moet worden om een verbetering van de bermen te verkrijgen en toename in soortenrijkdom. De gemeente Buggenhout heeft eveneens een charter als ‘bij-vriendelijke’ gemeente en …

Read more

Natuurbeheerplan Type 2 | Citadelbos DIEST In opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Diest werd een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van 17 ha opgemaakt dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Dit domein wordt voornamelijk gekenmerkt door het groot aandeel oude beuken die in een bepaald plantverband werden aangeplant, deze bossen hebben ondertussen een …

Read more

De eikenprocessierups, een vervelende soort. Door een natuurlijke en duurzame aanpak kan deze harige plaag nochtans sterk ingetoomd worden. Opnieuw is biodiversiteit het sleutelwoord. Een geïntegreerd berm- en boombeheerplan vormt de basis. Lees er meer over in het artikel van onze collega Tobias Nauwelaers voor het tijdschrift Groencontact.

Read more

Natuurbeheerplan ondersteunt aanpak rododendrons De Pontische rododendron is met zekerheid de plant die in Vlaanderen de meeste controverse oproept. Tegenstanders moeten in alle eerlijkheid bekennen dat rododendron heel wat cachet geeft aan tuinen en landschappen. Fans moeten dan weer toegeven dat woekering van rododendron traag maar gestaag alle doorgang door bossen onmogelijk kan maken. In …

Read more

Goede reactie bomen op snoeiwerken Eén van de grootste valkuilen in het bosbeheer is in de periode voor de eerste dunning het bos te veel zijn beloop te laten. Langdurige spontane ontwikkeling van bosaanplantingen leidt altijd wel ergens naar, meestal echter vooral naar takkige bomen, berk en bramen. Het vrijstellen van jonge boompjes geeft de …

Read more

Digitaal terreinmodel geeft nieuwe kijk op het landschap Al decennialang kijken landeigenaars en -beheerders naar historische topografische kaarten en de Belgische Bodemkaart (jaren ‘50 tot ‘70) om meer te weten te komen over hun terrein en de historische gebiedsontwikkeling. Vrij recent werd het digitale terreinmodel gepresenteerd door de Vlaamse overheid. Vliegtuigjes voorzien van gevoelige lasertechnologie …

Read more

Voordracht Sander Jansens bij Landelijk Vlaanderen Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Landelijk Vlaanderen gaf Sander Jansens, zaakvoerder van Landmax, een presentatie in de context van het thema ‘Ondernemen op het Platteland’. Die presentatie geven we u graag nog eens mee. ‘Beste Landeigenaars, Ik sta hier in een ongelooflijke luxepositie. Ik krijg wekelijks de kans …

Read more
Page 4 of 8 First page...23456...Last page