Jaarlijkse boomveiligheidscontrole van start Heb je onze collega Pieter al gespot langs de ring van Brussel? Als boomtechnisch adviseur controleert hij er de monumentale beuken van het Zoniënwoud langsheen de snelweg. Zo verkleinen we de kans op nog extra file op de Ring bij stormweer door omvallende bomen. Om je bomen in topconditie te houden …

Read more
bosbeheer noorderkempen

Voor een project in de Noorderkempen, nam Landmax 70 hectare bosgebied onder handen. Om de ecologische functie te garanderen, hebben we een graduele bosrand laten aanleggen. De graduele overgang bestaat uit drie zones: een grasstrook, een zoomvegetatie met ruigtekruiden en een mantel met struikgewas. Om dit te bekomen, werden de eerste twintig meter vanaf de …

Read more

Braspenning – Kanaaldijk Natuurbeheerplan: Ravels – inrichting rietland Klant: Braspenning nv Onderwerp: Ecologische inrichting vijver, realisatie van habitat 3150, inrichten van leefgebied. Duur: 2016-heden Aantal personen: 3 Expertise: ruimtelijke inrichting, ecologische kennis, beplanting, natuurbeheerplan Korte beschrijving: In de speciale beschermingszone Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout wordt door nv Braspenning in de gemeenten Ravels en Oud-Turnhout een grote …

Read more
Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitie

Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitie Klant: Agentschap voor Natuur en Bos Contactpersoon: Carl De Schepper Onderwerp: Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitie Aantal personen: 2 Projectleider: Dominique Cornelissen Duur: 3 maanden Budget: 16.200€, Excl. BTW Expertise: Beleidsadvisering, Wetgeving, stakeholderanalyse Korte beschrijving: Doelstelling van het project was om op basis van een vergelijkende …

Read more
Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een programma voor Domestic Offset Projects via natuurontwikkeling

Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een programma voor Domestic Offset Projects via natuurontwikkeling Klant: Agentschap voor Natuur en Bos Contactpersoon: Ir. Jeroen Panis Onderwerp: Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een programma voor Domestic Offset Projects via natuurontwikkeling Aantal personen: 4 Projectleider: Dominique Cornelissen Duur: 8 maanden Budget: 74610€, Excl. BTW Expertise: Beleidsvoorbereiding, natuurontwikkelings- en klimaatbeleid, …

Read more
ecologische ontwikkeling betonfabriek Maes

Klant: Maes Betonfabriek Onderwerp: ruimtelijke inrichting, waterretentie en vertraagde afvoer van het regenwater afkomstig van de gebouwen en verhardingen van de bedrijfssite via het naast gelegen terrein (voorheen akker). Duur: 2016-heden Aantal personen: 5 Expertise: ruimtelijke inrichting, waterzuivering en infiltratie, beplanting Korte beschrijving : Het studiebureau CDRO heeft de opdracht van het bedrijf Maes Beton, Nieuwedijk …

Read more

Klant: Gemeente Edegem Onderwerp: Ruimtelijke inrichting; opmaak uitvoeringsplan; Aantal personen: 3 Duur: 2016-heden Expertise: ruimtelijke inrichting Korte beschrijving: Voor de gemeente Edegem wordt een inrichtingsplan opgesteld voor een belevings- en natuurleerpad. Met dit pad en de bijhorende structuur krijgt de bezoeker inzicht in aspecten als milieu, natuur en landbouw. Verder zorgt een belevings- of avonturenpad …

Read more
poppel02

Klant: 4 privé-eigenaars Onderwerp: Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen Aantal personen: Duur: Budget: Expertise: vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: De ontwikkeling van het Natuurbeheerplan Poppel op het grondgebied van de gemeente Ravels, in opdracht van 4 private eigenaars. Dit beheerplan omvat zo’n 168 ha en bepaalt de beheerdoelstellingen en -maatregelen voor deze …

Read more
Malle01

Klant : Agentschap voor Natuur en Bos Onderwerp : Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen Aantal personen : Duur : Budget : Expertise : vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving : Ontwikkeling van het uitgebreid bosbeheerplan voor Domein de Renesse en Domeinbos Wolfschot op het grondgebied van de gemeente Malle (deelgemeente Oostmalle). In opdracht …

Read more
Bovenschelde01

Klant : Waterwegen & Zeekanaal Onderwerp : Inventarisatie, Bomen- en Bermbeheerplan opstellen Aantal personen : 2 Duur : 1 jaar Budget : 50 000 Euro Expertise : vegetatie kennis, boomverzorging, beheerplanning KORTE BESCHRIJVING: Inventarisatie van de actuele natuur- en landschapswaarden + onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de bermen aan de Bovenschelde. Dit resulteert in een bermbeheerplan met …

Read more
Page 5 of 7 First page...34567