Serskamp 02

Klant : Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw Onderwerp : Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen Aantal personen : 2 Duur : 15 maanden Budget : tussen € 10 000 en € 50 000 Expertise : vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van een bosbeheerplan: 100 ha, 8 eigenaars. Dit plan stippelt uit waar we met het beheer …

Read more
Peer 02

Klant : Stad Peer Onderwerp : Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen Aantal personen : 2 Duur : 1 jaar Budget : tussen € 10 000 en € 50 000 Expertise : vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van een bosbeheerplan in Peer: 400 ha, 80 eigenaars. Dit plan stippelt uit waar we met …

Read more
OudeLeie 02

Klant : Agentschap voor Natuur en Bos Onderwerp : Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen Aantal personen : 2 Duur : 1,5 jaar Budget : tussen € 10 000 en € 50 000 Expertise : vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van een bosbeheerplan aan Oude Leie in Grammene. Dit plan stippelt uit waar …

Read more
MoervaartDender 01

Klant : Waterwegen & Zeekanaal Onderwerp : Inventarisatie, Bomen- en Bermbeheerplan opstellen Aantal personen : 3 Duur : 1 jaar Budget : tussen € 50 000 en € 100 000 Expertise : vegetatie kennis, boomverzorging, beheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van berm- en bomenbeheerplan aan Moervaart en Dender. Oppervlakte: 126 km. Naast een inventarisatie van de …

Read more
Noordhageland 04

Klant : Agentschap voor Natuur en Bos. Onderwerp : Aanplantingen en wildbescherming Aantal personen : 5 Duur : 4 maanden Budget : tussen € 50 000 en € 100 000 Expertise : Coördinatie en planning bos- en landschapsbeheerwerken Korte beschrijving: Aanplantingen met bosplantsoen realiseren op verschillende terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos in …

Read more
Breaam 01

Klant : Wereldhave, URS Onderwerp : Ecologie  BREEAM Aantal personen : 2 Budget : tussen € 10 000 en € 50 000 Expertise : Fauna en flora, ecologie, stadsnatuur Korte beschrijving: Het BREEAM-certificaat is een duurzaamheidscertificaat dat wordt toegekend als projecten op verschillende deelaspecten duurzaam worden ingevuld. Van waterberging tot afval. Landmax nam de landschapsinvulling …

Read more
Zwart Water 04

Klant : Agentschap voor Natuur en Bos Onderwerp : Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen, uitbreiding UBP, opmaak natuurbeheerplan Zwart Water Aantal personen : 2 Duur : 24 maanden Budget : tussen € 10 000 en € 50 000 Expertise : vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van een natuurbeheerplan en uitgebreid bosbeheerplan …

Read more
Het Vinne 02

Klant : VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant) Onderwerp : Monitoring, Inventarisatie, Natuur herstel, Bodemherstel, Waterhuishouding, Fauna monitoring, Fauna inventarisatie Aantal personen : 4 Duur : 1 jaar Budget : minder dan € 10 000 Expertise : Vegetatie, Avifauna, Bodem, Ecohydrologie, ecologie Korte beschrijving: Zes jaar na de start van het beheerplan monitort Landmax tussentijds het natuurgebied …

Read more
Dijlevallei 04

Klant : VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant) Onderwerp : Monitoring, Inventarisatie, Natuur herstel, bepaling BBI Aantal personen : 3 Duur : 1 jaar Budget : tussen € 10 000 en € 50 000 Expertise : Vegetatie, macro-invertebraten, ecologie, natuurbeheer Korte beschrijving: Zes jaar na de start van het beheerplan voor de Dijlevallei ten zuiden van Leuven …

Read more
Page 7 of 7 First page...34567