Meer bos in Vlaanderen: 4.000 ha tegen 2024 De ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2030 10.000 ha bos bij te creëren, krijgt verder vorm. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt 122 miljoen euro vrij om tegen 2024 4.000 ha bos aan te planten. Om dit te realiseren doet de minister ook beroep …

Read more

Landmax stuit op zeldzame fladderiepen in Silsombos Begin dit jaar kreeg Landmax van Agentschap Natuur en Bos de opdracht om een natuurbeheerplan op te stellen voor het Silsombos. Een goede reden om een gat in de lucht te springen, want dit valleigebied is geroemd om zijn buitengewone biodiversiteit. Begin april konden we een inventarisatieronde laten …

Read more

Record aantal bomen geïnventariseerd 5674, dat is het aantal bomen dat in de loop van 2019 individueel geïnventariseerd werd door een medewerker van Landmax!  Met voldoening stellen we vast hoe boomgericht beheer meer en meer een prominente plaats krijgt in onze werking. In bosbestanden zou dit de zaken misschien overbodig complex maken, maar in parken, …

Read more

Deelname aan rondhoutveiling Arnhem Vorig jaar konden we u met enige trots meedelen dat Landmax op de rondhoutveilingen van zowel Arnhem als Meerdaalwoud hoge toppen had gescheerd met de verkoop van eikenstammen. Toen we in de loop van 2019 de kans kregen een kapping uit te voeren in een kasteeldomein in Vlaams-Brabant, besloten we samen …

Read more

Inspiratie opdoen in het arboretum van Tervuren Adviesverlening in tijden van klimaatsverandering en daarmee samenhangende extreme weersomstandigheden. Het is een hele uitdaging die we onszelf opleggen, maar ook ter harte nemen! Terwijl we zien dat bepaalde vegetaties onder druk komen te staan, denk aan de recente fijnsparsterfte en de hitteschade aan beuken, stelt zich automatisch …

Read more

Realisatie geïntegreerd beheerplan Lippelo Op 28 november 2019 werd het geïntegreerd beheerplan ‘Hof ter Melis’ goedgekeurd. Het Hof is een historisch intact kasteeldomein te Lippelo dat geklasseerd werd als ‘Beschermd Cultuurhistorisch Landschap’. Het geïntegreerd beheerplan werd opgemaakt voor een gebied van zo’n 70 hectare en omvat zowel een Erfgoedbeheerplan als een Natuurbeheerplan type 3. Landmax …

Read more

Landmax start op in het westen Wie Landmax een beetje volgt, weet dat we sinds onze opstart in 2011 en omzwervingen langs Westerlo, Herentals en Zolder al enkele jaren gevestigd zijn te Turnhout en Beringen. Logischerwijs situeert onze dienstverlenging zich dan ook voornamelijk in de provincies Antwerpen, Limburg en Brabant. Eind 2019 besloten we om …

Read more

De eikenprocessierups, een vervelende soort. Door een natuurlijke en duurzame aanpak kan deze harige plaag nochtans sterk ingetoomd worden. Opnieuw is biodiversiteit het sleutelwoord. Een geïntegreerd berm- en boombeheerplan vormt de basis. Lees er meer over in het artikel van onze collega Tobias Nauwelaers voor het tijdschrift Groencontact.

Read more

Natuurbeheerplan ondersteunt aanpak rododendrons De Pontische rododendron is met zekerheid de plant die in Vlaanderen de meeste controverse oproept. Tegenstanders moeten in alle eerlijkheid bekennen dat rododendron heel wat cachet geeft aan tuinen en landschappen. Fans moeten dan weer toegeven dat woekering van rododendron traag maar gestaag alle doorgang door bossen onmogelijk kan maken. In …

Read more

Goede reactie bomen op snoeiwerken Eén van de grootste valkuilen in het bosbeheer is in de periode voor de eerste dunning het bos te veel zijn beloop te laten. Langdurige spontane ontwikkeling van bosaanplantingen leidt altijd wel ergens naar, meestal echter vooral naar takkige bomen, berk en bramen. Het vrijstellen van jonge boompjes geeft de …

Read more
Page 4 of 5 12345