oktober 18, 2019 Natuurbeheerplan Geen reacties

Natuurbeheerplan Type 2 | Citadelbos DIEST

In opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Diest werd een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van 17 ha opgemaakt dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Dit domein wordt voornamelijk gekenmerkt door het groot aandeel oude beuken die in een bepaald plantverband werden aangeplant, deze bossen hebben ondertussen een grote natuurwaarde en veel dood hout opgeleverd met leefgebied voor vogels, vleermuizen en dood houtkevers. Het grasland bovenop de heuvel is geëvolueerd naar een heischraal grasland met zeldzame planten en fungi.
Het beheerplan moet er voor zorgen dat de natuurwaarden en recreatie beter op elkaar afgestemd worden.

Het beheerplan bestaat uit volgende delen:

  • Verkenningsnota
  • Inventaris: bespreking van de bestaande toestand (situering, algemene beschrijving)
  • Beheerdoelstellingen en –maatregelen: formulering van de doelstellingen en maatregelen voor een termijn van 24 jaar
  • Opvolging
  • Kaartenbijlagen

Klant: Origin Architecture & Engineering
Onderwerp: Inventarisatie; opstellen visie en maatregelen, toegankelijkheid
Aantal personen: 3
Teamleden:
Sander Janssens (projectleider)
Frédéric Gabrys (projectmedewerker)
Pieter Pollet (boomtechnisch adviseur)
Duur: 1 jaar
Budget: 13.980€, Excl. BTW
Oplevering:
Expertise: vegetatie kennis, potentie voor soorten en kennis aandachtsoorten, ecologie, natuur- en bosbeheer, natuurbeheerplan volgens nieuwe wetgeving, toegankelijkheidsregeling, cultuurhistorische elementen in NBP, vleermuizen, bomenbeheer.

Written by admin