februari 14, 2018 Beleid Geen reacties
Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een programma voor Domestic Offset Projects via natuurontwikkeling

Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een programma voor Domestic Offset Projects via natuurontwikkeling

Klant: Agentschap voor Natuur en Bos Contactpersoon: Ir. Jeroen Panis Onderwerp: Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een programma voor Domestic Offset Projects via natuurontwikkeling Aantal personen: 4 Projectleider: Dominique Cornelissen Duur: 8 maanden Budget: 74610€, Excl. BTW Expertise: Beleidsvoorbereiding, natuurontwikkelings- en klimaatbeleid, Payment for Ecosystem Services, marktvoorbereiding, stakeholderanalyse Korte beschrijving: Midden december ‘€™15 werd het Paris Agreement aangenomen. Daar werd voor de eerste keer natuurbehoud en –ontwikkeling als een belangrijke factor aangewezen in het klimaatbeleid en dit zowel op vlak van mitigatie (via sekwestratie) als van adaptatie. Via deze haalbaarheidsstudie gingen we na op welke wijze een systeem voor Payment for Ecosystem Services (PES) kan opgezet worden, waarbij investeringen die een verbetering van de ecosysteemdiensten op vlak van koolstofsekwestratie via natuurontwikkeling, bijvoorbeeld via bosuitbreiding of vernattingsprojecten, (deels) gefinancierd kunnen worden met het oog op mitigatie van klimaatverandering. De centrale vraag is dan ook of en op welke wijze de Vlaamse Overheid een programma voor Domestic Offset Projects (DOP’s) voor vrijwillige compensatie via natuurontwikkeling (N-DOP€’s) in Vlaanderen kan opzetten. Alhoewel de studie nog niet definitief opgeleverd is, voerden we wel reeds een stakeholderanalyse uit bij de marktverkenning. Bij de organisatie van het eerste seminarie hebben we tevens belangrijke internationale contacten opgebouwd en de markt geïnformeerd betreffende de mogelijkheden van een dergelijk N-DOP systeem. Vanuit de aldus verworven kennis onderzoeken we de mogelijke opties voor het opzetten van een N-DOP-systeem en formuleren vervolgens een conceptueel voorstel voor een Vlaams N-DOP-systeem. Op basis hiervan kan dan een beleidsbeslissing genomen worden over de al dan niet invoering van een programma voor N-DOP’s door de Vlaamse Overheid.  
Written by admin