OudeLeie 02

Klant : Agentschap voor Natuur en Bos

Onderwerp : Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen

Aantal personen : 2

Duur : 1,5 jaar

Budget : tussen € 10 000 en € 50 000

Expertise : vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning

 

Korte beschrijving:

Opmaak van een bosbeheerplan aan Oude Leie in Grammene. Dit plan stippelt uit waar we met het beheer van het bos naartoe willen aan de hand van ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke doelstellingen. En dit voor een termijn van 20 jaar.

Het bosbeheerplan somt alle werkzaamheden en handelingen op die nodig zijn om die beheerdoelstellingen zo efficiënt mogelijk te realiseren. Voor alle werkzaamheden die in een goedgekeurd beheerplan zijn opgesomd, is geen aparte vergunning meer nodig.

Ook maakte Landmax een inventaris van het gebied: bespreking van de bestaande toestand (situering, algemene beschrijving).

Welke meerwaarde geeft Landmax aan jouw natuurproject?

Ontdek onze diensten.

Written by admin