december 21, 2021 Geen categorie, Nieuws Geen reacties

Aanleg bosrand

Landmax ondersteunt boseigenaar Jef Hendrikx met de aanplant van maar liefst 11.000 vierkante meter bos aan de rand van zijn privépercelen in Neerglabbeek. Bijzonder is dat het gaat om een smalle bosstrook van zo’n 15m breed in agrarisch gebied. Hiervoor diende Landmax een vergunning aan te vragen. De gemeente Oudsbergen volgde ons graag in de argumentatie dat deze bebossing een mooie natuurverweving realiseert in het landbouwlandschap.

Landmax hielp Jef Hendrikx en dochter Heidi ook bij het maken van een beplantingsplan met enkel inheemse soorten. “We kozen voor inheemse boom- en struweelsoorten die de ecologische waarde van het gebied gevoelig zullen doen toenemen”, vervolgt Hendrikx.

“Denk maar aan een zomerlinde, zoete kers, wintereik en ratelpopulier. We zijn als familie hoe dan ook niet aan ons proefstuk toe, want we plantten de voorbije twee jaar in totaal maar liefst tien hectare nieuw bos. Op dit moment beheert onze familie zo’n 70 hectare privébos.” Corinne Deffontaine van Landmax volgde het dossier van dichtbij op.

“Het unieke van deze realisatie is dat het bos zich kenmerkt als een erg brede houtkant van maar liefst 800m lang. Deze draagt in hoge mate bij aan de ecologische en landschappelijke waarde  van de omgeving. Deze bebossing toont hoe het mogelijk is een natuurelement te integreren in een agrarische omgeving, langs de rand van een landbouwkavel. Net hoe natuurverweving er uit dient te zien.” Zo’n bos verdiende een feestelijke inhuldiging!

Written by admin