AANPLANTINGEN op grote schaal van klimaatbestendige bossen

De impact van de veranderende klimaatomstandigheden is in de laatste jaren ook in onze Vlaamse bossen onmiskenbaar duidelijk geworden. Vele Fijnsparbestanden werden aangetast door de bastkever letterzetter en er zat niets anders op dan over te gaan tot volledige eindkap.

In de voorbije wintermaanden werden hiervan 24 hectare heraangeplant. Ongeveer 40.000 stuks bosplantsoen werd aangeplant met wildraster of met individuele wildbescherming.

Monocultuur maakt plaats voor klimaatresistente bossen

Landmax maakte, na overleg met de betrokken eigenaars, van deze gelegenheid gebruik om de voormalige monoculturen te vervangen door meer klimaatresistente bossen.

Naargelang de bodemomstandigheden werd er gekozen voor groepsgewijze aanplantingen van  inheemse hoofdboomsoorten zoals Wintereik (Quercus petraea), Zomereik (Quercus robur), Beuk (Fagus sylvatica), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Grove den (Pinus sylvestris) en nevenboomsoorten zoals Winterlinde (Tilia cordata), Sporkehout (Rhamnus frangula), Ratelpopulier (Populus tremula).

Written by admin