1. Aanvraagformulier (pdf)
  2. Attest van aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen, met vermelding dat de sociale bijdragen vereffend zijn;
  3. Attest van BA-uitbating met vermelding dat “bosexploitatie” tot de verzekerde activiteiten behoort (in geval van aan-en verkoop van hout, dient ook deze activiteit gedekt te zijn);

 

Indien u personeel in dienst heeft, gelieve ook volgende documenten mee te sturen:

  1. RSZ-attest van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal met vermelding dat de bijdragen vereffend zijn;
  2. Bewijs van inschrijving bij RSZ van het gemelde personeel (bv. Dimona-inschrijving);
  3. Arbeidsongevallenverzekering;
  4. Indien mogelijk, attesten met een gedetailleerde lesinhoud van een opleiding die u en uw personeelsleden hebben gevolgd met betrekking tot bosexploitatie.