1. Aanvraagformulier (pdf)
  2. Attest van aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen, met vermelding u in orde bent met uw sociale bijdragen;
  3. Attest van BA-uitbating met vermelding dat aan-en verkoop van hout tot de verzekerde activiteiten behoort;