1. Aanvraagformulier (pdf)
  2. Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de benoemingen van de afgevaardigde bestuurders of van de gevolmachtigden;
  3. Kopie van de statuten;
  4. Attest van de verzekeringspolis BA-uitbating, met vermelding dat “houthandel” tot de verzekerde activiteiten behoort;
  5. Attest van uw aansluiting als zelfstandig zaakvoerder en eventuele medevennoten die in het aanvraagdossier opgenomen zijn met vermelding dat ‘de bedragen tot op heden vereffend zijn’;