Waarom een erkenningsregeling?

Een belangrijk element in de bescherming van bossen en milieu is de garantie dat de bosexploitaties op een verantwoorde en vakkundige wijze worden uitgevoerd. De erkende koper of exploitant krijgt geregeld controle op de kwaliteit van zijn werk en op de naleving van de erkenningsvoorwaarden. Werken met erkende kopers en exploitanten garandeert de boseigenaars dat de exploitatie goed wordt uitgevoerd.

Voor wie is een erkenning verplicht?​

De erkenning is verplicht voor kopers en exploitanten die hout kopen of exploiteren in openbare bossen in Vlaanderen, zodra de hoeveelheid hout die ze exploiteren en/of kopen minstens 50m³ per jaar en per adres bedraagt. Dit geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen, zoals een vennootschap. Je moet beschikken over een BTW nummer op het moment van je aanvraag. De regeling geldt voor binnenlandse exploitanten en kopers, maar ook voor buitenlandse vennootschappen die in Vlaanderen hout wensen te kopen of exploiteren.

Voor wie is een erkenning verplicht?​

De kopers en exploitanten moeten voldoen aan vastgelegde erkenningsvoorwaarden. Indien hun erkenningsaanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgen zij ter identificatie een erkenningsnummer. De aanvrager en zijn personeel krijgen ook een persoonlijke erkenningskaart die jaarlijks wordt hernieuwd (Jaarlijks in te dienen documenten). Deze persoonlijke erkenningskaart dient men bij controle te tonen. Controles wijzen uit of de erkende exploitant of koper zich houdt aan de erkenningsvoorwaarden. Indien dit niet het geval is, kan de erkende koper of exploitant een waarschuwing krijgen, tijdelijk worden geschorst of zijn erkenning verliezen.

Hoe vraag je als koper of exploitant een erkenning aan?

De voorwaarden om erkend te worden en te blijven, verschillen voor een koper of een exploitant, en ook voor een natuurlijk persoon of een vennootschap. Indien je een erkenning wil als koper én als exploitant, volstaat het een erkenning als exploitant aan te vragen. Je kan de modelformulieren voor de aanvraagdossiers terugvinden op onze website of op www.natuurenbos.be/erkenningexploitanten . Modelaanvraagformulieren kan je ook verkrijgen bij het Erkenningssecretariaat.

Welke vormingen moet je volgen?

Als exploitant moet je een bosbouw-technische opleiding volgen en nadien jaarlijks een permanente vorming volgen.

Als koper moet je uitsluitend een jaarlijkse permanente vorming volgen.

Meer Info?

Heb je vragen over deze erkenningsregeling of specifiek rond het aanvraagdossier, dan kan je steeds terecht bij het Erkenningssecretariaat. Stel je vraag hier.