Bedrijfsbossen winnen volop aan populariteit

Forest Fwd, de jongste telg van United Experts, maakt het bedrijven en lokale overheden makkelijk om eigen bedrijfsbossen te verwerven. En daar is nood aan, niet in het minst om aan de ambities van de Vlaamse overheid te voldoen. Het systeem dat werd opgezet om bedrijfsbossen te “verhuren”, creëert een win-winsituatie voor grondeigenaars enerzijds en bedrijven en lokale overheden anderzijds.

boombeheer

Forest Fwd – lees als Forest Forward – is de eerste private onderneming in ons land die zich op de markt van bedrijfsbossen in eigen land richt. En opvallend: de interesse is groot. Bedrijven én overheden willen één voor één hun maatschappelijke rol uitspelen.

Onderbenutte gronden krijgen nieuw leven

Onder de vleugels van United Experts gaat het ondernemersduo Frank Missoul en Dajo Hermans aan de slag met Forest Fwd. Hun doel: onderbenutte (landbouw)gronden opnieuw activeren en er bedrijfsbossen van maken.

Bedrijven en gemeenten tonen interesse om diverse redenen”, luidt het. “Sommige ondernemingen passen hun eigen bedrijfsbos in hun mobiliteitsplan in, als een soort groene compensator. Maar ook reputatie speelt een cruciale rol. Het kan zelfs passen binnen het HR-beleid. Bedrijven, waaronder ook agrarische bedrijven, zijn op zoek naar manieren om maatschappelijke impact en goodwill te creëren, dat is duidelijk.

Ondernemingen die zich engageren, moeten zich van heel het voortraject – het zoeken van de gronden, vergunningen, enz – niets aantrekken. Voor het aanplanten, beheer en onderhoud wordt een beroep gedaan op de expertise van Landmax. Om al die bossen te realiseren, wordt samengewerkt met landbouwers en grondeigenaars.

Concreet komt het erop neer dat Forest Fwd de onderbenutte en dus niet voor landbouw geschikte grond van de grondeigenaar huurt voor lange periode aan een relatief hoge huurprijs”, legt Frank Missoul, co-founder van Forest Fwd uit. “En, we vragen bebossingssubsidies aan die de eigenaar ook integraal ontvangt. Voor het bedrijf dat het bos dan finaal “least”, staat er eveneens een heel dienstenpakket tegenover dat we integraal aanbieden.

Heb je interesse om een bebossing uit te voeren op jou eigendom? Landmax werkt voor u graag een voorstel uit. Contacteer ons via info@landmax.be of op het nummer 0497 80 10 11.

Heb je interesse om als bedrijf aan boscreatie te doen? Neem contact op via hello@forestFWD.be of bel 0477 42 83 13. Meer info: www.forestFWD.be

poppel03
Written by admin