Beheerplanning

Een beheerplan ligt aan de basis voor een duurzaam beheer van je terrein.

In het beheerplan omschrijft Landmax de actuele ecologische, economische en sociale/erfgoedwaarden. Samen met de eigenaar formuleren we duidelijke doelstellingen.

Met het oog op een duurzaam beheer van het gebied stippelen we een toekomstplan uit voor het terrein. Aan de hand van concrete actiepunten krijg je als beheerder een goed zicht op hoe we de doelstellingen zullen realiseren. We maken als het ware een concrete planning op voor de beheerwerken in jouw bos- of natuurgebied.

In elke omgeving streeft Landmax ernaar een evenwicht te vinden tussen de ecologische waarde van een groengebied en de economische waarde ervan. Duurzaamheid betekent voor ons dan ook de integratie van natuurwaardes in de economische realiteit.

Voor elk type terrein hoort een ander type beheerplan:

  • Bermbeheerplan
  • Groenbeheerplan
  • Natuurbeheerplan
  • Erfgoedbeheersplan/landschapsbeheerplan
  • Geïntegreerd beheersplan (natuur en erfgoed)
  • Boombeheerplan
  • Beheerplan begraafplaatsen
 

Ben je terreinbeheerder of –eigenaar? Particulier, bedrijf, overheid of projectontwikkelaar?
Landmax is graag jouw partner voor de opmaak van jouw beheerplan.

Nog vragen over de nieuwe wetgeving rond natuurbeheerplannen? Ontdek hier onze folder.

Contact

Jeroen Truyen
Zaakvoerder

jeroen.truyen@landmax.be
+32 (0) 497/80 10 11