Beheeruitvoering

Landmax is ook je aanspreekpunt voor de praktische uitvoering en coördinatie van de beheer- en inrichtingswerken. Van soortenkeuze tot grondverzet en ingrepen in het abiotisch milieu zoals reliëf en wegen. Zo zorgen we voor:

  • Schalmwerkzaamheden en houtverkoop
  • Terreinvoorbereidingen en aanplantingen
  • Ecologische infrastructuurwerken
  • Toegankelijkheidsinfrastructuur
  • Coördineren maai- of plagwerken
  • Exotenbestrijding

Contact

Corinne Deffontaine
Begeleiding beheerwerken

Corinne.deffontaine@landmax.be
+32 (0) 485/40 44 12

Jeroen Truyen
Begeleiding beheerwerken

jeroen.truyen@landmax.be
+32 (0) 497/80 10 11