Bermbeheerplan Moervaart en Dender

MoervaartDender 01

Klant: Waterwegen & Zeekanaal
Onderwerp: Inventarisatie, Bomen- en Bermbeheerplan opstellen
Aantal personen: 3
Duur: 1 jaar
Budget: tussen € 50.000 en € 100.000
Expertise: vegetatiekennis, boomverzorging, beheerplanning

Korte beschrijving:

Opmaak van berm- en bomenbeheerplan aan Moervaart en Dender. Oppervlakte: 126 km.

Naast een inventarisatie van de actuele natuur- en landschaps­waarden onderzoeken we de ontwikkelingsmogelijkheden van de bermen. Dit resulteert in een bermbeheerplan dat praktische voorstellen en maatregelen inhoudt voor het beheer van de bermen en verhoging van de natuur- en landschapswaarden. Tegelijk houden we rekening met de verkeersveiligheid en recreatieve functies van deze bermen.

Welke meerwaarde geeft Landmax aan jouw natuurproject?

Ontdek onze diensten.

Written by admin