Boombeheer

Bomen vormen de basis van onze groene infrastructuur en komen overal voor: in tuinen, straten, parken, begraafplaatsen en nu zelfs op gebouwen. Door het deskundig beheren van deze individuele bomen zorg je voor veilige en duurzame bomen met maximale baten en minimale kosten. Dit is van groot belang in ons veranderend klimaat en sterk verstedelijkte omgeving, waar gemeenten en projectontwikkelaars maar zeker ook particulieren met een mooie boom in de tuin aan kunnen bijdragen. Met het pragmatisch advies van onze ervaren boomtechnische adviseurs ondersteunen we je bij het beheren, beschermen en verzorgen van je bomen.

Inventarisatie en boomveiligheidscontrole

De basis voor elk bomenadvies is het inventariseren en controleren van de bomen. Met gebruik van een gestandaardiseerde visuele boomveiligheidscontrole Visual Tree Assessment (VTA) nemen we basiskenmerken op, zoals de soort, hoogte en diameter, en beoordelen we de stabiliteit en breukgevoeligheid van de wortels, stam en takken. Wanneer nodig bestuderen we de boom verder met behulp van gespecialiseerde onderzoeken zoals een tomografie, trekproef en bodemonderzoek.

Boomeffectenanalyse en boombeschermingsplannen

Het duurzaam behouden van bomen bij werkzaamheden kan zonder dure ingrepen wanneer ze vanaf de ontwerpfase als hoeksteen van het project beschouwd worden. Met onze ervaring in het plannen en uitvoeren van boombescherming op werven ontzorgen we zowel de projectontwikkelaar, architect en aannemer en bovenal de (toekomstige) boom-eigenaars. Hierbij inventariseren en controleren we de bomen, maken we een boomwaardebepaling op, voeren we een boomeffectenanalyse uit en maken we een boombeschermingsplan op. Met ons boomverzorgersnetwerk Landboom kunnen we dit vervolgens uitvoeren en volgen we de werf mee op.

Bomenbeheer

Het ontwikkelen en behouden van een duurzaam, gewaardeerd en productief bomenpatrimonium van een gemeente of park kan slechts met een haalbaar en gedragen bomenplan. Na een kostenefficiënte inventarisatie van individuele bomen of straten kan een langetermijnvisie en het beleid geformuleerd worden die alle stakeholders ondersteunen.  Met een structuurplan wordt de visie in concrete doelstellingen vertaald, en als leidraad dient voor het beheer alsook als communicatiemiddel gebruikt kan worden. Een efficiënt en pragmatisch bomenbeheerplan zorgt vervolgens voor het effectief realiseren van deze doelstellingen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende infosessie over het optimale traject voor de opmaak van uw bomenplan.

Boomverzorging

Voor de uitvoering van alle boomverzorgingswerken kan u rekenen op ons kwaliteitsvolle boomverzorgersnetwerk Landboom. Deze ETW gecertificeerde boomverzorgers zorgen voor je bomen van wortel tot kruin: aanplanten, snoeien, kroonverankering, vellen, groeiplaatsverbetering en bestrijden van ziekten. Door een kostenefficiënte en toekomstgerichte aanpak kan je weer zorgeloos van je boom in zijn volle glorie genieten.

Contact

Jeroen Truyen
Projectleider

jeroen.truyen@landmax.be
+32 (0) 497 80 10 11