Laat je bos maandelijks opbrengen

Hoe de waarde van je bosgebied verhogen en ervoor zorgen dat je bos maandelijks opbrengt? Dat kan door je bos in concessie te geven aan Landmax.

Hoe zit dit unieke concept van concessie voor privé-eigenaars in elkaar? Het is een beheerproject op maat. Landmax betaalt je een maandelijkse fee op basis van een kostenbatenanalyse. In ruil verzorgen we je bos, gebied of domein van a tot z voor een welbepaalde periode. Van de opmaak van een beheerplan tot de inrichting en uitvoering, het aanvragen van subsidies, de organisatie van houtverkoop.

Jij blijft eigenaar van je bos

Tijdens regelmatige overlegmomenten maken we een stand van zaken en sturen we bij waar nodig. Vooraf nemen we samen het eindbeeld van je bos onder de loep: leeftijden, soortensamenstelling, toestand van de wegen, infrastructuur. Landmax engageert zich om dit doel te bereiken tegen het einde van de concessieperiode. Terwijl jij eigenaar van je terrein blijft.

Met dit totaalconcept verzeker je de inkomsten van je bos op lange termijn.

Meer weten over dit concessiemodel?

Bel ons op +32 14 26 25 00 of stel hier je vraag. We helpen je graag verder.