Subsidies in functie van het bosomvorming en het beheer van leefgebied van bepaalde soorten zijn ook nog mogelijk. In het geval dat een aanvullende subsidie voor bosomvorming wordt aangevraagd zijn volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Wordt voldaan aan artikel 11 van het subsidiebesluit;
  2. De aanvrager heeft een zakelijk recht of een persoonlijk gebruiksrecht op het ogenblik van de opmaak of de wijziging van het natuurbeheerplan en dit op een terrein met een homogeen bosbestand dat maximaal voor 20% uit inheemse boomsoorten bestaat;
  3. Bovenstaand bosbestand wordt omgevormd tot een bosnatuurstreefbeeld. Bij bosomvorming van een bosbestand naar een naaldhoutbestand met of zonder ondergroei, moet het bosbestand minstens een leeftijd van 60 jaar hebben;
  4. Het terrein is niet geheel of gedeeltelijk met overheidsmiddelen verworven;
  5. De bosomvorming start binnen de twee jaar na de beslissing van de subsidieaanvraag en de aanvrager onderschrijft hiertoe een verbintenisvoorwaarde.

De subsidie wordt vastgesteld op een jaarlijks bedrag van € 100 per hectare die omgevormd wordt en voor een periode van zes jaar, behalve als het natuurbeheerplan voor het verstrijken van deze periode wordt opgeheven. De bosomvormingssubsidie kan alleen worden verleend voor een periode van maximaal 12 jaar.

Meer weten over de implicaties van de nieuwe vereenvoudigde wetgeving rond het Natuur- en Bosbeleid in Vlaanderen? Ontdek het hier.

Advies nodig? Bel ons op +32 14 26 25 00 of stel hier je vraag. We helpen je graag verder.