Hoogstamboomgaarden Ecologische studie, beleidsstudie   Klant: Agentschap Onroerend ErfgoedPeriode uitvoering: 2021-2022 Hoogstamboomgaarden zijn het schoolvoorbeeld van een wisselwerking tussen mens en natuur. Hierdoor is er voor hoogstamboomgaarden een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen en verwachtingen. Omdat dit landschap sterk onder druk staat werd in 2016 gestart met een …

Read more
Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitie

Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitie   Klant: Agentschap voor Natuur en BosContactpersoon: Carl De SchepperOnderwerp: Vergelijkende beleidsstudie boscompensatie en de juridische bosdefinitieAantal personen: 2Duur: 3 maandenBudget: 16.200€, Excl. BTWExpertise: Beleidsadvisering, Wetgeving, stakeholderanalyse Korte beschrijving Doelstelling van het project was om op basis van een vergelijkende analyse van het wetgevend instrumentarium inzake bosbeleid in …

Read more