Groenbeheerplan Zeekanaal, Netekanaal, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Boven-Zenne In 2019 werd in opdracht van de Vlaamse Waterweg door Landmax reeds een groenbeheerplan opgemaakt voor de kanalen van het werkingsgebied ‘Albertkanaal’. In deze studie werd dezelfde oefening gedaan voor de kanalen van het werkingsgebied ‘Zeeschelde-Zeekanaal’, met name het Zeekanaal, Netekanaal, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle …

Read more

Bermbeheerplan Buggenhout In opdracht van de gemeente Buggenhout werd een bermbeheerplan opgemaakt. Het doel is om na te gaan of het huidige beheer (volgens het bermbesluit) kan aangehouden of bijgesteld moet worden om een verbetering van de bermen te verkrijgen en toename in soortenrijkdom. De gemeente Buggenhout heeft eveneens een charter als ‘bij-vriendelijke’ gemeente en …

Read more
Bovenschelde01

Klant : Waterwegen & Zeekanaal Onderwerp : Inventarisatie, Bomen- en Bermbeheerplan opstellen Aantal personen : 2 Duur : 1 jaar Budget : 50 000 Euro Expertise : vegetatie kennis, boomverzorging, beheerplanning KORTE BESCHRIJVING: Inventarisatie van de actuele natuur- en landschapswaarden + onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de bermen aan de Bovenschelde. Dit resulteert in een bermbeheerplan met …

Read more
Bermenbeheerplan_Gent02

Klant : Stad Gent Onderwerp : Inventarisatie, bermbeheerplan opstellen Aantal personen : 3 Duur : 1 jaar Budget : 18 000 Euro Expertise : vegetatie kennis, beheerplanning Korte beschrijving: Dit project omhelst een inventarisatie van de actuele natuur- en landschaps­waarden onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de bermen Dit resulteert in een bermbeheerplan dat praktische voorstellen en maatregelen …

Read more
MoervaartDender 01

Klant : Waterwegen & Zeekanaal Onderwerp : Inventarisatie, Bomen- en Bermbeheerplan opstellen Aantal personen : 3 Duur : 1 jaar Budget : tussen € 50 000 en € 100 000 Expertise : vegetatie kennis, boomverzorging, beheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van berm- en bomenbeheerplan aan Moervaart en Dender. Oppervlakte: 126 km. Naast een inventarisatie van de …

Read more