Bermbeheerplan Brugge Klant: Agentschap Wegen en VerkeerPeriode uitvoering: 2023 In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde Landmax een bermbeheerplan op voor het district Brugge. Met dit bermbeheerplan wordt gestreefd naar bloemrijke bermen met een hoge ecologische waarde en grotere biodiversiteit op de snel- en gewestwegen. Tegelijkertijd dient de verkeersveiligheid gegarandeerd te blijven …

Read more

Groenbeheerplan Zeekanaal, Netekanaal, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Boven-Zenne In 2019 werd in opdracht van de Vlaamse Waterweg door Landmax reeds een groenbeheerplan opgemaakt voor de kanalen van het werkingsgebied ‘Albertkanaal’. In deze studie werd dezelfde oefening gedaan voor de kanalen van het werkingsgebied ‘Zeeschelde-Zeekanaal’, met name het Zeekanaal, Netekanaal, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle …

Read more

Bermbeheerplan Buggenhout In opdracht van de gemeente Buggenhout werd een bermbeheerplan opgemaakt. Het doel is om na te gaan of het huidige beheer (volgens het bermbesluit) kan aangehouden of bijgesteld moet worden om een verbetering van de bermen te verkrijgen en toename in soortenrijkdom. De gemeente Buggenhout heeft eveneens een charter als ‘bij-vriendelijke’ gemeente en …

Read more
Bovenschelde01

Bermbeheerplan bovenschelde Klant: Waterwegen & ZeekanaalOnderwerp: Inventarisatie, Bomen- en Bermbeheerplan opstellenAantal personen: 2Duur: 1 jaarBudget: 50.000 EuroExpertise: vegetatiekennis, boomverzorging, beheerplanning KORTE BESCHRIJVING: Inventarisatie van de actuele natuur- en landschapswaarden + onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de bermen aan de Bovenschelde. Dit resulteert in een bermbeheerplan met praktische voorstellen en maatregelen voor het beheer van de bermen …

Read more
Bermenbeheerplan_Gent02

Bermbeheerplan Gent Klant: Stad GentOnderwerp: Inventarisatie, bermbeheerplan opstellenAantal personen: 3Duur: 1 jaarBudget: 18.000 EuroExpertise: vegetatiekennis, beheerplanning Korte beschrijving: Dit project bevat een inventarisatie van de actuele natuur- en landschaps­waarden onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de bermen Dit resulteert in een bermbeheerplan dat praktische voorstellen en maatregelen inhoudt voor het beheer van de bermen en verhoging van …

Read more
MoervaartDender 01

Bermbeheerplan Moervaart en Dender Klant: Waterwegen & ZeekanaalOnderwerp: Inventarisatie, Bomen- en Bermbeheerplan opstellenAantal personen: 3Duur: 1 jaarBudget: tussen € 50.000 en € 100.000Expertise: vegetatiekennis, boomverzorging, beheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van berm- en bomenbeheerplan aan Moervaart en Dender. Oppervlakte: 126 km. Naast een inventarisatie van de actuele natuur- en landschaps­waarden onderzoeken we de ontwikkelingsmogelijkheden van de …

Read more