Serskamp 02

Bosbeheerplan Serskamp Klant: Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzwOnderwerp: Inventarisatie, opstellen visie en maatregelenAantal personen: 2Duur: 15 maandenBudget: tussen € 10.000 en € 50.000Expertise: vegetatiekennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van een bosbeheerplan: 100 ha, 8 eigenaars. Dit plan stippelt uit waar we met het beheer van het bos naartoe willen aan de hand van ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende …

Read more