BREEAM PROJECTEN wat is BREEAM: Het BREEAM-certificaat is een duurzaamheidscertificaat dat wordt toegekend als projecten op verschillende deelaspecten duurzaam worden ingevuld. Van waterberging tot afval. Landmax nam de landschapsinvulling voor zijn rekening. Op basis van een ecologisch puntensysteem wordt een ecologisch en visueel optimaal landschap uitgewerkt. Landmax staat in voor vegetatieopnames, sitebeschrijving, biodiversiteit en natuurwaardebepaling …

Read more
ecologische ontwikkeling betonfabriek Maes

Ecologische ontwikkeling betonfabriek Maes Klant: Maes BetonfabriekOnderwerp: ruimtelijke inrichting, waterretentie en vertraagde afvoer van het regenwater afkomstig van de gebouwen en verhardingen van de bedrijfssite via het naast gelegen terrein (voorheen akker).Duur: 2016-hedenAantal personen: 5Expertise: ruimtelijke inrichting, waterzuivering en infiltratie, beplanting Korte beschrijving Het studiebureau CDRO heeft de opdracht van het bedrijf Maes Beton, Nieuwedijk 72 …

Read more