Hoogstamboomgaarden Ecologische studie, beleidsstudie   Klant: Agentschap Onroerend ErfgoedPeriode uitvoering: 2021-2022 Hoogstamboomgaarden zijn het schoolvoorbeeld van een wisselwerking tussen mens en natuur. Hierdoor is er voor hoogstamboomgaarden een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen en verwachtingen. Omdat dit landschap sterk onder druk staat werd in 2016 gestart met een …

Read more

GEN-spoor Ecologische studie, landschappelijk ontwerp   Klant: TucrailPeriode uitvoering: 2022 In opdracht van Tucrail voerde Landmax een studie uit naar de ecologische en landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het GEN-spoor L124 en de realisatie van de fietssnelweg F207 parallel  hieraan.  Via  ontwerpend  onderzoek  gingen we na wat de mogelijkheden zijn om de barrièrewerking van …

Read more

Ecologische inpassing Kolenspoor Klant: Provinciaal Natuurcentrum Limburg Periode uitvoering: 2021-2022 Het Kolenspoor vormde ooit de ruggengraat van de mijnindustrie. De 70 km lange spoorverbinding loopt als een rode draad door Midden-Limburg en verbindt Leopoldsburg met Maaseik. Het traject van het Kolenspoor is geselecteerd als fietssnelweg F75 maar is momenteel slechts gedeeltelijk befietsbaar. Het Kolenspoor verbindt …

Read more

Ontsnipperingsstudie gladde slang Klant: Agentschap Natuur en Bos Periode uitvoering: 2019-2021 In deze opdracht van het Agentschap Natuur en Bos werd concrete invulling gegeven aan een van de maatregelen uit het soortenbeschermingsplan  (SBP)  voor  de  gladde  slang  (Coronella  austriaca). Meer bepaald werd in deze studie onderzocht wat het beste plan van aanpak is om verbindingen …

Read more