Gravenbos

Natuurbeheerplan ‘s Gravenbos In opdracht van een private eigenaar werd een natuurbeheerplan type 2 opgemaakt voor het ‘s Gravenbos. Het totale beheerplangebied heeft een oppervlakte van meer dan 120 ha. Het Gravenbos is een typisch 18e -eeuws sterrebos, dat tevens Europees beschermd is als onderdeel van het Natura 2000-habitatrichtlijngeboied ‘Bossen van het zuidoosten van de …

Read more

Natuurbeheerplan type 4 Bossen aan de Kluis van Bolderberg Het privaat domein van de Kluis op de Bolderberg is eigendom van Baron de Villenfagne de Vogelsanck en is historisch gebonden aan Kasteel Vogelsanck. De bossen aan de Kluis zullen deel uitmaken van het allereerste natuurbeheerplan type 4 opgemaakt door een private eigenaar en zo zal …

Read more

Natuurbeheerplan Type 2 | Citadelbos DIEST In opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Diest werd een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van 17 ha opgemaakt dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Dit domein wordt voornamelijk gekenmerkt door het groot aandeel oude beuken die in een bepaald plantverband werden aangeplant, deze bossen hebben ondertussen een …

Read more

Braspenning – Kanaaldijk Natuurbeheerplan: Ravels – inrichting rietland Klant: Braspenning nv Onderwerp: Ecologische inrichting vijver, realisatie van habitat 3150, inrichten van leefgebied. Duur: 2016-heden Aantal personen: 3 Expertise: ruimtelijke inrichting, ecologische kennis, beplanting, natuurbeheerplan Korte beschrijving: In de speciale beschermingszone Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout wordt door nv Braspenning in de gemeenten Ravels en Oud-Turnhout een grote …

Read more
Zwart Water 04

Klant : Agentschap voor Natuur en Bos Onderwerp : Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen, uitbreiding UBP, opmaak natuurbeheerplan Zwart Water Aantal personen : 2 Duur : 24 maanden Budget : tussen € 10 000 en € 50 000 Expertise : vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van een natuurbeheerplan en uitgebreid bosbeheerplan …

Read more