Natuurbeheerplan Type 2 | Citadelbos DIEST In opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Diest werd een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van 17 ha opgemaakt dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Dit domein wordt voornamelijk gekenmerkt door het groot aandeel oude beuken die in een bepaald plantverband werden aangeplant, deze bossen hebben ondertussen een …

Read more

Braspenning – Kanaaldijk Natuurbeheerplan: Ravels – inrichting rietland Klant: Braspenning nv Onderwerp: Ecologische inrichting vijver, realisatie van habitat 3150, inrichten van leefgebied. Duur: 2016-heden Aantal personen: 3 Expertise: ruimtelijke inrichting, ecologische kennis, beplanting, natuurbeheerplan Korte beschrijving: In de speciale beschermingszone Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout wordt door nv Braspenning in de gemeenten Ravels en Oud-Turnhout een grote …

Read more
Zwart Water 04

Klant : Agentschap voor Natuur en Bos Onderwerp : Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen, uitbreiding UBP, opmaak natuurbeheerplan Zwart Water Aantal personen : 2 Duur : 24 maanden Budget : tussen € 10 000 en € 50 000 Expertise : vegetatie kennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van een natuurbeheerplan en uitgebreid bosbeheerplan …

Read more