Natuurbeheerplannen voor particuliere klanten Om als private eigenaar van bos- of natuurgebied uw terrein goed te kunnen opvolgen, is een natuurbeheerplan onmisbaar. Landmax stelt voor particuliere klanten natuurbeheerplannen op van 2 tot 400 ha. In een natuurbeheerplan worden de actuele en potentiële natuurwaarden van het groengebied in kaart gebracht. Er wordt hierbij telkens gestreefd naar …

Read more

Natuurbeheerplan Silsombos Klant: Agentschap Natuur en Bos Periode uitvoering: 2021-2022 Het Silsombos is een uitgestrekt valleigebied gelegen in de gemeenten Kortenberg en Kampenhout. Al eeuwenlang kenmerkt het Silsombos zich als een lappendeken van ecologisch erg hoogwaardige graslanden en bossen. In opdracht van het Agentschap Natuur en Bos stelde Landmax een natuurbeheerplan type 4 op voor …

Read more
Gravenbos

Natuurbeheerplan ’s Gravenbos In opdracht van een private eigenaar werd een natuurbeheerplan type 2 opgemaakt voor het ‘s Gravenbos. Het totale beheerplangebied heeft een oppervlakte van meer dan 120 ha. Het Gravenbos is een typisch 18e -eeuws sterrebos, dat tevens Europees beschermd is als onderdeel van het Natura 2000-habitatrichtlijngeboied ‘Bossen van het zuidoosten van de …

Read more

Natuurbeheerplan type 4 Bossen aan de Kluis van Bolderberg Het privaat domein van de Kluis op de Bolderberg is eigendom van Baron de Villenfagne de Vogelsanck en is historisch gebonden aan Kasteel Vogelsanck. De bossen aan de Kluis zullen deel uitmaken van het allereerste natuurbeheerplan type 4 opgemaakt door een private eigenaar en zo zal …

Read more
Zwart Water 04

Natuurbeheerplan Zwart Water, Lichtaart Klant: Agentschap voor Natuur en BosOnderwerp: Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen, uitbreiding UBP, opmaak natuurbeheerplan Zwart WaterAantal personen: 2Duur: 24 maandenBudget: tussen € 10.000 en € 50.000Expertise: vegetatiekennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning Korte beschrijving: Opmaak van een natuurbeheerplan en uitgebreid bosbeheerplan (UBP) voor Zwart Water in Lichtaart (Kasterlee). Welke meerwaarde geeft …

Read more