Dienst in de kijker: het onderhoudslogboek Eigenaars van een landgoed dat beschermd is als erfgoed, kiezen er meer en meer voor een erfgoedbeheersplan op te stellen. Een erfgoedbeheersplan heeft verschillende voordelen voor de eigenaar en beheerder, zoals een heldere visie voor de toekomst van het erfgoed, een pragmatisch handboek voor het beheer en vrijstellingen voor …

Read more

Landmax plant klimaatresistente soorten i.s.m. de KBBM In het klimaat van morgen zullen verschillende van onze vertrouwde boomsoorten het steeds moeilijker krijgen. De laatste jaren zagen we bijvoorbeeld verhoogde sterfte bij fijnspar en beuk. Het is dan ook belangrijk om een aantal klimaatresistente alternatieven achter de hand te hebben voor de bossen van morgen. Daarom …

Read more

Opvolging beheerwerken: natuurlijke verjonging grove den Af en toe zetten we eens graag een terreinrealisatie van Landmax in de kijker. Hier ziet u enkele beelden van natuurlijke bosverjonging met grove den. We zijn niet alleen erg tevreden met het resultaat dat we initieerden, maar het is ook onze opinie dat bosverjonging met grove den te …

Read more

OPINIE: Houtmarkt onder druk Soms wordt de kelk tot de bodem geledigd. Wie de houtmarkt de laatste 2 jaar een beetje volgt, zal dit spreekwoord beamen. Eerder berichtten we u al over het enorme overaanbod in het naaldhout ten gevolge van de plaag door de bastkever letterzetter. Urgente kappingen in aangetaste sparrenbossen brachten een enorme …

Read more

Meer bos in Vlaanderen: 4.000 ha tegen 2024 De ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2030 10.000 ha bos bij te creëren, krijgt verder vorm. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt 122 miljoen euro vrij om tegen 2024 4.000 ha bos aan te planten. Om dit te realiseren doet de minister ook beroep …

Read more

Landmax stuit op zeldzame fladderiepen in Silsombos Begin dit jaar kreeg Landmax van Agentschap Natuur en Bos de opdracht om een natuurbeheerplan op te stellen voor het Silsombos. Een goede reden om een gat in de lucht te springen, want dit valleigebied is geroemd om zijn buitengewone biodiversiteit. Begin april konden we een inventarisatieronde laten …

Read more

Record aantal bomen geïnventariseerd 5674, dat is het aantal bomen dat in de loop van 2019 individueel geïnventariseerd werd door een medewerker van Landmax!  Met voldoening stellen we vast hoe boomgericht beheer meer en meer een prominente plaats krijgt in onze werking. In bosbestanden zou dit de zaken misschien overbodig complex maken, maar in parken, …

Read more

Deelname aan rondhoutveiling Arnhem Vorig jaar konden we u met enige trots meedelen dat Landmax op de rondhoutveilingen van zowel Arnhem als Meerdaalwoud hoge toppen had gescheerd met de verkoop van eikenstammen. Toen we in de loop van 2019 de kans kregen een kapping uit te voeren in een kasteeldomein in Vlaams-Brabant, besloten we samen …

Read more

Inspiratie opdoen in het arboretum van Tervuren Adviesverlening in tijden van klimaatsverandering en daarmee samenhangende extreme weersomstandigheden. Het is een hele uitdaging die we onszelf opleggen, maar ook ter harte nemen! Terwijl we zien dat bepaalde vegetaties onder druk komen te staan, denk aan de recente fijnsparsterfte en de hitteschade aan beuken, stelt zich automatisch …

Read more

Realisatie geïntegreerd beheerplan Lippelo Op 28 november 2019 werd het geïntegreerd beheerplan ‘Hof ter Melis’ goedgekeurd. Het Hof is een historisch intact kasteeldomein te Lippelo dat geklasseerd werd als ‘Beschermd Cultuurhistorisch Landschap’. Het geïntegreerd beheerplan werd opgemaakt voor een gebied van zo’n 70 hectare en omvat zowel een Erfgoedbeheerplan als een Natuurbeheerplan type 3. Landmax …

Read more
Page 1 of 3 123