aantasting den door dennenprachtkever

De gevolgen van de droogte van de laatste jaren op onze Vlaamse bossen laten zich meer en meer voelen. Terwijl jonge bomen en zaailingen vooral afsterven door watertekort omwille van de nog beperkte en oppervlakkige beworteling, zien we dat oudere bomen meer druk ervaren door zwakteparasieten die de door de droogte verzwakte bomen sneller kunnen aantasten.

dennenprachtkever
dennenprachtkever
De larven van de blauwe dennenprachtkever leven onder de schors en blokkeren de sapstroom.

Opkomst van andere zwakteparasieten

Naast de letterzetter, het bekendste en meest aanwezige voorbeeld van dergelijke parasiet, is er tevens een opkomst waarneembaar van andere zwakteparasieten. Zo stijgt de laatste jaren het aantal meldingen van de blauwe dennenprachtkever (Phaenops cyanea) die, zoals zijn naam aangeeft, het voornamelijk heeft gemunt op (grove) den. Ook bij deze soort zijn de larven de grote boosdoeners die onder de schors leven en zo de sapstroom blokkeren. Dit vertaalt zich in een plotse vitaliteitsdaling van de den in kwestie met verdroogde toppen en bruine naalden als gevolg. In tegenstelling tot bij fijnspar, zijn er gelukkig maar zeer zelden volledige dennenbossen aangetast. Wellicht speelt de grotere droogteresistentie van grove den t.o.v. fijnspar hier een belangrijke rol.

dennenprachtkever
De aantasting van de dennenprachtkever resulteert in verdroogde toppen en bruine naalden.

Bij de start van 2021 werd Landmax door één van onze private eigenaars gecontacteerd die aangaf dat een groep grove den van ongeveer één hectare zeer plotse vitaliteitsproblemen kende. Alles wees op een infectie met blauwe dennenprachtkever. Omwille van veiligheidsredenen naar de naburige zeer druk weg toe en in functie van de vermarkting van het hout, diende er snel overgegaan te worden naar een kapping. Landmax kreeg dan ook de toestemming van ANB om dit groepje den in de schoontijd te vellen. Deze oppervlakte zal volgend plantseizoen heraangeplant worden met een divers aantal inheemse boomsoorten. Variatie in soorten verkleint immers de risico’s op massale afstervingen.

dennenprachtkever

Bij plotse vitaliteitsproblemen in uw bos, dient u dan ook niet te twijfelen om contact op te nemen met ons zodat wij de situatie ter plaatse kunnen evalueren en, indien nodig, een passende oplossing voor te stellen.

Written by admin