Onze diensten

Een beheerplan ligt aan de basis voor een duurzaam beheer van je terrein.

U zoekt een volledige opvolging van uw natuurproject?

Landmax maakt een gedetailleerde inventaris van je bos-, park- of natuurgebied.

Waarom geen tijdelijke natuur op jouw braakliggend industrieterrein?

Landmax verkoopt in opdracht van particuliere boseigenaars hout op stam, hout langs de weg of via een rondhoutveiling.

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid verzorgt Landmax de administratie rond de erkenning van bosexploitanten voor openbare bossen.

Door het deskundig beheren van individuele bomen zorg je voor veilige en duurzame bomen.

Landmax is ook je aanspreekpunt voor de praktische uitvoering en coördinatie van de beheer- en inrichtingswerken.

Landmax staat eigenaars en beheerders bij in de administratie rond subsidies en vergunningen.