september 12, 2019 Geen categorie, Nieuws Geen reacties

Digitaal terreinmodel geeft nieuwe kijk op het landschap

Al decennialang kijken landeigenaars en -beheerders naar historische topografische kaarten en de Belgische Bodemkaart (jaren ‘50 tot ‘70) om meer te weten te komen over hun terrein en de historische gebiedsontwikkeling. Vrij recent werd het digitale terreinmodel gepresenteerd door de Vlaamse overheid. Vliegtuigjes voorzien van gevoelige lasertechnologie doorkruisten het luchtruim en slaagden er in een erg gedetailleerd model te ontwerpen. Het resultaat is kaartmateriaal waarop het microreliëf uitzonderlijk goed zichtbaar is. Greppels, wegen, perceelstructuren en hoogteverschillen worden duidelijk getoond op het digitaal hoogtemodel. Maar ook is het zelfs mogelijk historische wegstructuren en ontginningspatronen waar te nemen die op het terrein visueel vervaagden. Het is duidelijk dat deze technologie ons in staat stelt erg waardevolle gebiedsinformatie te verzamelen. De kaarten in bijlage geven enkele mooie voorbeelden van het gebruik van het digitaal terreinmodel (DTM).

Bosgebied Antwerpse Kempen: De kleurschakering op het Digitaal Terreinmodel geeft de gradiënt weer tussen een valleigebied en hoger gelegen zandgronden. Rabatten, grachten, dreven en meanders worden getoond. Ook valt op hoe de waterloop ter hoogte van populierbestanden 1 en 2 naar de valleirand verplaatst werd. Historisch lagen hier beemden.

Bosgebied Turnhoutse Kempen: Het DTM toont de slingerende padenstructuur van een historisch kasteelpark, maar ook het typische rechthoekige ontginningspatroon en de rabatten van de heideontginning. Een waterloop werd doorheen een hogere zandrug getrokken, in de vallei werd een vijver gecreëerd (V2).

Ingedijkt landbouwgebied omgeving Antwerpen. Het DTM geeft mooi de intacte historische perceelstructuur weer. Rechthoekige kavels omgeven door een grachtenstelsel. Langs de zuidkant ligt een historische dijk, langs de westkant wordt een zandophoging weergegeven. De aangeduide hoogtemeting is in staat erg subtiele verschillen weer te geven.

Written by admin