dwergbiezenverbond bij privé-eigenaar

Tijdens inventarisaties van een landgoed bij een privé-eigenaar in de Antwerpse Kempen werden enkele soorten gevonden van het Dwergbiezenverbond. Dit zijn kort levende poiniersgemeenschap op kale vochtige grond. De vegetatie bestaat grotendeels uit planten die jaarlijks opnieuw uit zaad voortkomen, maar enkel wanneer de condities gunstig zijn. Dit kunnen zowel natuurlijke standplaatsen zijn zoals de oevers van vennen, als meer kunstmatige plaatsen zoals vochtige paden, greppelkanten en plagplekken. 

Wie het kleine niet eert

De vegetatie bestaat uit allerlei kleine, zeer zeldzame soorten zoals dwergrus, dwergvlas, dwergbloem, koprus, maar ook uit meer algemene, maar nog steeds kleine soorten, moerasdroogbloem, liggend hertshooi, borstelbies, … .Sommige soorten zijn echte pareltjes als je ze van dichtbij bekijkt, zoals de grondster (Illecebrum verticillatum) die zijn rode draadachtige stengels als een ster alle kanten laat uitlopen. Aan deze stengels komen kleine sneeuwwitte bloempjes.

dwergbiezenverbond
dwergbiezenverbond
Written by admin