Eeuwenoude knotlinde krijgt meer groeiruimte

Op het Dorpsplein in Massemen, Wetteren, krijgt de eeuwenoude knotlinde extra groeiruimte. Sinds 2001 is de linde aangeduid als beschermd monument en in 2016 kreeg ze de titel ‘Boom van het jaar’.  

Vandaag wordt in opdracht van Landmax, een deel van het dorpsplein uitgegraven om zogenaamde boomkratten te installeren. Deze boomkratten, zorgen ervoor dat groeiruimte van de linde verdubbelt, zonder in te boeten op het historische uitzicht van het dorpsplein.

Eens de werken zijn afgelopen, kan de linde nog vele jaren genieten in het centrum van Massemen.

De werken aan de boom krijgen ook wat media-aandacht. Lees hier alvast meer!

In opdracht van Gemeente Wetteren en met steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed, kreeg Landmax de opdracht om de groeiplaats van de eeuwenoude knotlinde op het dorpsplein van Massemen te vergroten.

De 450 jarige knotlinde, een reus met een diameter van maar liefst 7,19m, heeft sinds de heraanleg van het dorpsplein sterk ingeboet op kwalitatieve leefruimte. Sinds 2016 wordt volop gewerkt om de eeuwenoude boom terug in topconditie te krijgen. Na een opwaardering en vergroting van de boomspiegel, werd het tijd voor een grondige interventie. Maar hoe zorg je nu dat een boom extra groeiruimte krijgt zonder in te boeten op het uitzicht van het dorpsplein?

Extra groeiruimte dankzij boomkratten

Het logische antwoord is door extra groeiruimte te creëren onder de grond. Maar hoe doe je dat wetende dat het dorpsplein stabiel en sterk genoeg moet zijn om de vele kermisvoertuigen te dragen?

Wel, het antwoord hierop is ‘boomkratten’. Boomkratten of boombunkers zijn draagsystemen die een ruimte overspannen, waardoor een lege ruimte ontstaat die opgevuld kan worden met een ideale bodem voor de boomwortels. Op die manier wordt voldaan aan de nodige draagkracht van het plein én wordt ruimte onder het plein gecreëerd waar de boomwortels alles vinden wat ze nodig hebben.

 Voor het boomkrattensysteem, deden we beroep op onze partners van TreeBuilders, die een uniek boomkrattensysteem ontwikkelden, het zogenaamde ‘TreeParker’ systeem, dat perfect paste bij dit project.

Nauwkeurige uitgravingen om schade te voorkomen

Vooraleer het systeem kon geïnstalleerd worden, moest het plein opgebroken en uitgegraven worden. Hiervoor deden we beroep op de expertise en nauwkeurigheid van Grondwerken Floré. Samen met onze boomspecialist werd uiterst nauwkeurig een proefsleuf gegraven met de schop langsheen de huidige boomspiegel, en dit van maar liefst 1,8m diep. Deze cruciale voorbereiding diende om na te gaan of de boom reeds wortels onder het plein had gevormd. Dit om geen schade te kunnen berokkenen aan de boom tijdens de werken. Bij het graven van deze proefsleuf werden twee grote wortels teruggevonden die verder manueel met de schop werden uitgegraven. Achteraf werden deze afgeschermd en op regelmatige basis nat gemaakt om uitdroging van de wortels te voorkomen.

Na de voorbereidingen ter bescherming van de boom, werd de rest van het plein opgebroken en uitgegraven om het systeem te installeren. Het systeem werd netjes opgevuld om het daarna onder het plein verborgen te worden, om nooit meer gezien te worden.

Written by admin