Welkom Erfgoed en Visie

Sinds eind februari 2019 heeft het Architectuur- en adviesbureau voor erfgoedprojecten, Erfgoed en Visie,  zich aangesloten bij United Experts, de ruimere groep adviesbureaus waar ook Landmax deel van uitmaakt. Met de komst van Erfgoed en Visie tillen we de specifieke dienstverlening omtrent erfgoed naar een hoger niveau.

 

Erfgoed en visie is helemaal klaar voor deze nieuwe samenwerking. Door met het kennisnetwerk van United Experts in zee te gaan, groeien we en bieden we projecten een brede waaier van advies en begeleiding,” aldus oprichtster Edith Vermeiren.

Het bureau streeft bij de advisering en begeleiding van hun projecten een integrale monumentenzorg na waarbij het erfgoed niet alleen wordt bewaard, onderhouden en gerestaureerd, maar ook wordt ontsloten en zinvol functioneert in de actuele en toekomstige samenleving. Behalve voor restauraties en renovaties kan je bij Erfgoed & Visie ook terecht voor adviesopdrachten en concepten voor herbestemming, beheer en ontsluiting.

Aangezien heel wat erfgoedobjecten gelegen zijn in parken of domeinen met een hoge erfgoed- of natuurwaarde bleek de fusie tussen Erfgoed en Visie en Landmax dan ook evident.

Overig nieuws

Written by admin