juni 16, 2019 Nieuws Geen reacties
houtverkoop

Landmax regelt uw houtverkoop

Om de toekomst van bossen te vrijwaren, is het cruciaal dat de houtkap vakkundig en verantwoord gebeurt.

Landmax verkoopt in opdracht van particuliere boseigenaars hout op stam, hout langs de weg of via een rondhoutveiling. In 2018 verkocht Landmax op die manier 22.000 kubieke meter hout verdeeld over 50 verschillende loten. De begeleiding van een houtverkoop start met een algemeen beheeradvies rond groeipotentie, ecologie en exploitatiemogelijkheden. Landmax bekijkt dan per perceel of de huidige bomen nog in houtwaarde kunnen aangroeien en of daar een dunningsingreep voor nodig is. Indien geen waardestijging meer mogelijk, adviseren we eindkappen of omschakeling naar een zuiver ecologisch geïnspireerd bosbeheer.

Geschikte partner dankzij marktkennis

Eénmaal die keuzes vastliggen, zorgt Landmax voor de vergunningen, het aanduiden en het opmeten. Bij het opmeten, houden we rekening met de verschillende sortimenten om een zo aantrekkelijk mogelijk lot aan te bieden. We splitsen verschillende sortimenten of voegen verschillende loten samen, bekijken de logistieke mogelijkheden om het hout te vellen en af te voeren en we ramen de opbrengst.

Vervolgens bieden we het hout aan verschillende partijen aan. Door onze marktkennis en ons netwerk weten we welke partijen het meest geschikt zijn om bepaalde loten te kopen en vinden we die partijen ook steeds bereid om kwaliteitsvol werk af te leveren.

Onze houtprijzen variëren tussen 3 euro per kubieke meter voor moeilijk bereikbare, kleine bomen tot meer dan 200 euro per kubieke meter voor kwaliteitsvolle, zware bomen.

Na elke kapping bekijken we of het nodig is om een deel van de opbrengst te herinvesteren in het bos om zo ook de komende generaties de mogelijkheid te geven om hout te verkopen.

Landmax stelt exploitatieplannen op en leidt de houtverkoop in goede banen. Door houtverkoop op grotere schaal te organiseren, biedt Landmax je een prijsvoordeel. 

Erkenningssecretariaat bosexploitatie

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid verzorgt Landmax de administratie rond de erkenning van bosexploitanten voor openbare bossen.

Wil je een erkenning krijgen als koper en/of exploitant? Ontdek hier meer info.

Vragen over houtverkoop?

Heeft u ook bossen, bomenrijen of houtkanten waarvoor u graag bekijkt of er verkoopbaar hout aanwezig is? Bel ons op +32 14 26 25 00 of stel hier je vraag. We helpen je graag verder.

houtverkoop door Landmax
Written by admin