Erfgoedpremies: Financiële steun voor uw beheersplan

Met trots houdt iedere eigenaar zijn of haar landschappelijk erfgoed in stand om zo bij te dragen aan het cultuurhistorische patrimonium van Vlaanderen en om het in de beste staat over te dragen aan zijn of haar opvolgers. Maar aan dit beheer zijn vaak grotere kosten verbonden dan in een andere tuin, park of landschap. Daarom ondersteunt het Agentschap Onroerend Erfgoed u in de vorm van erfgoedpremies en onderzoekspremies.

Wat zijn erfgoedpremies en onderzoekpremies?

Voor alle beschermd onroerend erfgoed en voor erfgoedlandschappen voorziet het Agentschap Onroerend Erfgoed financiële steun voor het opmaken en uitvoeren van een erfgoedbeheersplan van uw beschermde goed. Zo dekt een onderzoekspremie tot 80% van de kosten voor het opmaken van een erfgoedbeheersplan. Het uitvoeren van dit erfgoedbeheersplan wordt met erfgoedpremies voor 40% tot 60% (ZEN-erfgoed) gedekt. In de meeste gevallen is een erfgoedbeheersplan echter een voorwaarde voor het bekomen van de erfgoedpremies.

Wat is een erfgoedbeheersplan?

Het erfgoedbeheersplan vertrekt vanuit een geïntegreerde gebiedsgerichte visie en beschrijft het beheer van de aanwezige erfgoedvormen. Met dit beheersplan krijgt u:

  • inzicht in het te voeren beheer en hoe u dit optimaal kan aanpakken;
  • vrijstelling van afzonderlijke toelating voor het uitvoeren van werken;
  • financiële steun voor het uitvoeren van de benodigde herstel- en onderhoudswerken.

Wanneer op het domein tevens beheermaatregelen voor natuurbehoud of –ontwikkeling gewenst zijn, dan is het mogelijk om een geïntegreerd beheersplan op te maken. Hierdoor worden de doelstellingen vanuit natuurbehoud én onroerend erfgoed op elkaar afgestemd en in één overzichtelijk plan gegoten.

Heeft u interesse in de opmaak van een duurzaam en pragmatisch plan voor het beheer van uw erfgoed? Met onze uitgebreide ervaring begeleiden we u doorheen het gehele traject, vanaf de aanvraag voor de onderzoekspremie tot het opmaken van het beheersplan.

Vraag vandaag nog vrijblijvend meer info.

erfgoedpremies