Fort van Liezele en de vallei van de Molenbeek

Geïntegreerd beheerplan en aanzet landinrichtingsplan

Klant: Gemeente Puurs
Periode uitvoering: 2018-2020

In opdracht van de gemeente Puurs werd een geïntegreerd beheersplan opgemaakt voor het onderzoeksgebied ‘Fort van Liezele en de vallei van de Molenbeek’. Het valleigebied kenmerkt zich als een historisch landbouwlandschap dat nog steeds voor het grootste deel in privaat bezit is. De afbakening van het onderzoeksgebied benadrukt de samenhang tussen de erfgoed- en natuurwaarden van de beschermde monumenten van het fort Liezele en de Schemelbertmolen en de beschermde landschappen.

Voor het Fort Liezele wordt het beheer afgestemd op de aanwezige vleermuizenpopulatie, rekening houdend met de erfgoedwaarden. Voor de vallei wordt een beheer en inrichting voorzien in kader van zijn functie als natuurlijk overstromingsgebied waarin waardevolle vegetaties verder zullen ontwikkelen.

Daarnaast worden concrete inrichtingsmaatregelen geformuleerd, waaronder het inrichten van de (vallei van de) Kleine Molenbeek als groenblauwe verbinding. Gezien de aanwezigheid van meer dan 100 eigenaars en beheerders binnen de onderzoeksperimeter en de verschillende betrokken partijen werd eveneens een communicatie- en participatietraject opgezet.

Written by admin