februari 3, 2020 Nieuws Geen reacties

Realisatie geïntegreerd beheerplan Lippelo

Op 28 november 2019 werd het geïntegreerd beheerplan ‘Hof ter Melis’ goedgekeurd. Het Hof is een historisch intact kasteeldomein te Lippelo dat geklasseerd werd als ‘Beschermd Cultuurhistorisch Landschap’. Het geïntegreerd beheerplan werd opgemaakt voor een gebied van zo’n 70 hectare en omvat zowel een Erfgoedbeheerplan als een Natuurbeheerplan type 3. Landmax beschreef hierin de natuurlijke en landschappelijke elementen. Een bekommernis is bijvoorbeeld het aanbrengen van verjonging en variatie in oude beukenbossen. 

Onze partners van Erfgoed & Visie namen de bouwkundige aspecten voor hun rekening. Zo zullen onder andere de kasteeltorens, een moestuin en een ijskelder opnieuw in volle glorie hersteld worden. Het resultaat is een leidraad op maat van de eigenaars en de eigendom, maar ook een gebruiksinstrument met een administratieve looptijd van 24 jaar. 

Belangrijk is dat het beheerplan de deur opent voor subsidiestelsels vanwege ANB en Onroerend Erfgoed. Zowel inrichtingsmaatregelen als jaarlijks terugkomende werken verkrijgen zo een substantiële ondersteuning.

Op deze manier kunnen de eigenaars van het gebied van Hof ter Melis de volgende 24 jaar werk maken van hun fantastisch domein.

Written by admin