Vind de juiste balans voor de invulling van de open ruimte.

Landmax is een denktank die zoekt naar het juiste evenwicht tussen de commerciële, maatschappelijke en landschappelijke invulling van de open ruimte. We maken hierbij steeds de afweging tussen verschillende ruimtelijke invullingen industriezones, landbouw, bos, woonzones, het landschappelijke, het esthetische en natuurontwikkeling.

Landmax ontwikkelt groenblauwe netwerken. Bufferende, biodiverse en levende landschappen zijn belangrijk en kennen talrijke voordelen zowel maatschappelijk als economisch.

Hoe ontwikkelen we samen een natuurrijk landschap?

Ervaar wat samen natuurlijk betekent:

  • We werken samen met jou adviezen uit die jouw visie ondersteunen en versterken.
  • We delen onze kennis van wetgeving, natuurwaarden en luisteren daarbij naar jou als eigenaar of beheerder.
  • We stellen jouw belangen – commercieel, jacht, landschapsbeleving, enzovoort – altijd centraal
  • Objectief streven we naar compromissen waarvoor we waardering krijgen door de vergunningverlenende overheden zoals VLM, ANB, provincies, gemeenten, ruimtelijke ordening, erfgoed en diverse vzw’s.
  • Met een team van biologen, bio-ingenieurs en landschapsarchitecten ontwerpen we jouw beheerplannen, landschapsplannen, masterplannen, inrichtingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Meer weten over het levende landschap?

Bel ons op +32 14 26 25 00 of stel hier je vraag. We helpen je graag verder.