Maak je stad natuurlijker, gezonder en socialer.

Landmax biedt oplossingen aan de nood om meer natuur en ecologie in de verstedelijkte omgeving. Landmax is natuurmaker, zowel binnen als buiten de bebouwde omgeving.

Vanuit onze expertise in het ontwikkelen en beheren van natuurwaardes ontwerpen en creëren we landschaps- en omgevingsplannen die de natuur tot in het hart van de stad brengt. We noemen dit natuurplannen.

Wat zijn de voordelen? 5 concrete voorbeelden.

  1. Door het verdampen van regenwater brengen we aangename verkoeling tussen alle verharde oppervlaktes.
  2. We plaatsen bomen en struiken op de juiste plaatsen zodat ze voor water- en windbuffering zorgen.
  3. Regenwater dat we naar de tuinen leiden en vandaar naar de binnentuinen, zorgt er door verdamping voor de natuurlijke koeling van gebouwen.
  4. Via warmtepomptechnieken winnen we energiezuinig warmte uit oppervlaktewater.
  5. Door fietspaden te koppelen aan een waterbergende groenstructuur maken we fietsen in de stad een stuk aantrekkelijker.

 

Het levende landschap herbergt vennen, beken, slikken, zandgronden, duinen, hooilanden en moerassen. Landmax integreert dit levende landschap in de verstedelijkte ruimtes. We versmelten private en openbare terreinen. We betrekken het publiek in het participatieproces. Zo helpen we een sterk draagvlak te creëren.

Hoe realiseer je een ‘progressieve terugkeer’ naar een natuurlijkere habitat?

Deze verregaande ‘vernatuurlijking’ vraagt moed en lef. Landmax is zich hiervan bewust. We staan voor je klaar met advies. Bel ons op +32 14 26 25 00 of stel hier je vraag.