september 12, 2019 Geen categorie, Nieuws Geen reacties

Goede reactie bomen op snoeiwerken

Eén van de grootste valkuilen in het bosbeheer is in de periode voor de eerste dunning het bos te veel zijn beloop te laten. Langdurige spontane ontwikkeling van bosaanplantingen leidt altijd wel ergens naar, meestal echter vooral naar takkige bomen, berk en bramen. Het vrijstellen van jonge boompjes geeft de voldoening dat je de aangeplante boompjes effectief ziet opgroeien. Vervolgens die boompjes ook nog eens opsnoeien, creëert het vooruitzicht op een optimale houtkwaliteit.

Op een landgoed in de omgeving van Turnhout passeerde Landmax 2 jaar geleden precies op het juiste moment om jonge eikjes op te snoeien. Het ging zelfs vooral om boompjes die doorgroeiden uit spontane verjonging in een dennenbos. Uit opvolging blijkt een erg goede reactie van deze boompjes door wondafdichting en de stimulans van een doorgaande groei. Gerichte snoei geeft het perspectief op een optimale houtkwaliteit. Weinig beheermaatregelen kunnen zo’n meerwaarde creëren.

Dit eikje werd een eerste keer opgesnoeid in januari 2018. Daarbij werden de probleemtakken weggenomen. De foto werd in augustus 2018 genomen en toont een goede reactie op een relatief grote snoeiwonde.

Deze foto, genomen in september 2019, toont hoe de jonge zomereik dezelfde snoeiwonde al grotendeels overgroeid heeft. Het verschijnen van waterlot lijkt een reactie van het boompje op de verminderde bladmassa. Nog even wachten met de volgende snoeibeurt dus. 

Written by admin