januari 17, 2022 Bermbeheerplan Geen reacties

Groenbeheerplan Zeekanaal, Netekanaal, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Boven-Zenne

In 2019 werd in opdracht van de Vlaamse Waterweg door Landmax reeds een groenbeheerplan opgemaakt voor de kanalen van het werkingsgebied ‘Albertkanaal’. In deze studie werd dezelfde oefening gedaan voor de kanalen van het werkingsgebied ‘Zeeschelde-Zeekanaal’, met name het Zeekanaal, Netekanaal, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en de Boven-Zenne.

De kanalen werden afgereden (ca. 220 km), waarbij alle groenelementen (grasland, ruigte, struweel en bomen) op de kanaalberm in kaart werden gebracht. Voor de kartering werd gebruik gemaakt van de ‘quickscan’ methode voor bermtypering van het INBO (Van Uytvanck et al., 2017). Het betreft een vereenvoudigde, praktijkgerichte ecologische typering waardoor er geen gedetailleerde vegetatieopnamen moeten uitgevoerd worden.

Voor elk kanaal werd een beheerplan uitgewerkt met beheerdoelstellingen en maatregelen. Het doel is de ontwikkeling van meer bloemrijke bermen, het verhogen van de biodiversiteit en het verminderen van het bermmaaisel door een aangepast beheer. Voor de houtkanten en bomenrijen werd een langetermijnvisie uitgewerkt waaraan een praktische leidraad voor beheer werd gekoppeld. Bij de uitwerking van het beheer werd steeds rekening gehouden met veiligheidsaspecten en de praktische haalbaarheid langs de kilometerslange bermen. Het bermbeheerplan is uiteindelijk een werkinstrument voor zowel de opdrachtgever, als technische en financiële informatiebron en leidraad voor de aannemer die het daadwerkelijke onderhoud zal uitvoeren.

Written by admin