groenbeheerplannen voor kanalen

Vorige jaar maakte Landmax in opdracht van de Vlaamse Waterweg reeds groenbeheerplannen op voor de kanalen van regio oost, waaronder het Albertkanaal. Afgelopen jaar waren de kanalen van regio centraal aan de beurt, waaronder het Zeekanaal, Netekanaal, kanaal Leuven-Dijle, kanaal naar Charleroi en de Boven-Zenne, samen goed voor meer dan 200 km berm.

Haalbaar beheer met verhoogde ecologische waarde

De kanalen werden door onze ecologen afgereden per fiets en via een Quick-scan methodiek van het INBO geïnventariseerd. Voor de grazige bermen werd een aangepast maaibeheer uitgewerkt dat de ecologische waarde zal verhogen, maar wel praktisch haalbaar blijft. Hierdoor zal tevens het bloeiaspect toenemen waardoor de bermen ook voor recreanten aantrekkelijker worden. Er werd daarbij ook rekening gehouden met het behoud van zeldzamere soorten zoals bijenorchis en grote ratelaar en met de aanwezigheid van fauna.

Streven naar gediversifieerd bomenbestand

Voor de bomen werd een kader uitgewerkt waarbij op langere termijn gestreefd wordt naar een meer gediversifieerd bomenbestand met soorten die klimaatbestendig zijn, standplaatsgeschikt en met een laag veiligheidsrisico. Tegelijkertijd wordt daarbij het landschapsbepalende beeld van de bomenrijen behouden.

De bermen langs de kilometerslange kanalen vormen bovendien een belangrijk verbindend element in het landschap. In een ruimere visie werd dan ook de ligging van de kanaalbermen onderzocht t.o.v. omliggende beschermingszones en natuurreservaten, zodat in een latere fase hier aansluiting kan gezocht worden.

Written by admin