december 21, 2021 Geen categorie, Nieuws Geen reacties

Hazelwormen en zeldzame broedvogels in kaart gebracht

Een natuurbeheerplan biedt ook de kans om een gebied te ontwikkelen voor fauna. Landmax heeft in het voorjaar van 2021 een aantal specifieke inventarisaties uitgevoerd op een privaat landgoed met ideaal biotoop voor soorten van bosranden en halfopen landschappen. Met reptielenplaten konden we reeds hazelworm en levendbarende hagedis in kaart brengen. Tijdens een broedvogelinventarisatie werden eveneens 7 rode lijstsoorten waargenomen!

Kunstmatige schuilplaats voor reptielen

Op een privaat domein waar gesloten bos overgaat in halfopen vegetaties met verspreid bomen en struweel en een pijpenstrovegetatie bracht Landmax de potenties voor fauna in kaart. Deze overgangssituaties vormen namelijk een ideale biotoop voor een aantal reptielensoorten. Om reptielen met een verborgen levenswijze makkelijker in kaart te brengen, werden een aantal golfplaten geplaatst op zonnige locaties langs paden of open plekken nabij struwelen of houtkanten. De platen bieden namelijk een kunstmatige schuilgelegenheid en warmen snel op door het zonlicht. Op die manier konden reeds meerdere levendbarende hagedissen en hazelwormen teruggevonden worden.

Bijzondere waarneming van boomleeuwerik

Daarnaast werd eveneens een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Het halfopen landschap blijkt daarbij ideaal voor een aantal typische kleine zangvogels, zoals grasmus, zwartkop, tjiftjaf, fitis en heggenmus. Maar ook minder algemene grondbroeders zoals boompieper werden al baltsend waargenomen. Langs de bosranden werd eveneens boomleeuwerik gespot, een veeleisende soort en grondbroeder die we vooral kennen van zandige gebieden en heideterreinen. Dat deze soort hier werd waargenomen is dan ook bijzonder. Mogelijk gaat het hier om een foeragerend exemplaar dat in de ruimere omgeving nestelt aangezien de soort tamelijk grote afstanden kan afleggen van hun broedhabitat op zoek naar voedsel.

De resultaten tonen alvast dat de aanwezige structuurvariatie en halfopen vegetaties erg waardevol zijn en een geschikte (broed)biotoop vormen voor een aantal minder algemene soorten. In een volgende fase wordt onderzocht of op het domein een inrichtingsbeheer kan uitgevoerd worden om dit type vegetaties nog verder uit te breiden en te verbinden.

Written by admin