Hoogstamboomgaarden

Ecologische studie, beleidsstudie

 

Klant: Agentschap Onroerend Erfgoed
Periode uitvoering: 2021-2022

Hoogstamboomgaarden zijn het schoolvoorbeeld van een wisselwerking tussen mens en natuur. Hierdoor is er voor hoogstamboomgaarden een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen en verwachtingen.

Omdat dit landschap sterk onder druk staat werd in 2016 gestart met een project om het karakteristieke hoogstamboomgaardenlandschap van Haspengouw en Voeren weer een bloeiende toekomst te geven. Landmax zette hier begin 2021 samen met de Nationale Boomgaardenstichting mee zijn schouders onder. Onze opdracht bestond eruit om een geïntegreerde inventarisatie- en waarderingsmethodologie en afwegingskader voor beheermaatregelen en vergunningenbeleid voor hoogstamboomgaarden uit te werken. Een zeer boeiende uitdaging die tot doel heeft om de actuele en vaak zeer multifunctionele waarden die de hoogstamboomgaarden hebben in kaart te kunnen brengen en hier een gepast beleid voor te kunnen uitwerken.

Written by admin