Inventarisatie & monitoring

Je groengebied in kaart gebracht!

Welke indicatorsoorten en biotopen zijn aanwezig? Welke boomsoorten, houtkwaliteit en afmetingen? Hoe is de abiotiek van je gebied? Om dit allemaal in kaart te brengen, kan je een beroep doen op Landmax.

Landmax maakt een gedetailleerde inventaris van je bos-, park- of natuurgebied. Zo brengen we de waarden van je terrein in kaart. Zowel op vlak van natuur als economie. Kortom, een grondige inventaris van alle fauna en flora.

Een inventarisatie is de basis voor het beheerplan van je gebied waarin een toekomstvisie met duidelijke doelstellingen en op maat uitgewerkte maatregelen vastgelegd worden.

Opvolging van de doelstellingen in het beheerplan

Het beheerplan omschrijft de duurzame toekomstvisie voor je groengebied. Om de doelstellingen van het beheerplan op te volgen en waar te maken, doet Landmax een periodieke monitoring. Dat wil zeggen dat we het beheerplan elke 5 à 6 jaar herbekijken.

Dankzij deze grondige analyse kunnen we de vooropgestelde doelstellingen uit het beheerplan van dichtbij opvolgen en in het oog houden dat deze ook gerealiseerd worden. Tegelijk vloeit uit de monitoring voort welke maatregelen we eventueel moeten bijsturen in functie van een duurzaam beheer van het gebied.

Met een inventarisatie en monitoring door de deskundigen van Landmax bent u zeker dat uw gebied goed beheerd wordt.

Contact

Jeroen Truyen
Zaakvoerder

jeroen.truyen@landmax.be
+32 (0) 497/80 10 11