augustus 20, 2019 Nieuws Geen reacties

Succesvolle kweekvijvers maken deel uit van parkbeheerplan

Een boeiend artikel in de standaard over de kweekvijvers van het INBO, die deel uitmaken van het recent door Landmax geschreven parkbeheerplan ‘Schaveys, Frankveld en Boesdaal’ liggen. Door dammen en andere natuurlijke waterbufferende maatregelen in het aanpalende park Schaveys te voorzien zorgen we ervoor dat de kweekvijvers minder frequent zullen overstromen, nu een grote jaarlijkse zorg. Het slib en nutriënten in het afstromend water zorgt namelijk voor sterfte onder de vissen en door het overstromen van de vijvers werden alle vissen door elkaar gemengd.

Deze ingrepen in de waterhuishouding vormen zo een belangrijke schakel in de klimaatsadaptatie van deze vallei, waar overstromingen door klimaatsverandering steeds frequenter voorkomen.

Lees hier het volledige artikel.

Wil je ook weten hoe je met nature based solutions je domein of gemeente klimaatrobuust kan maken? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Written by admin