Landmax plant klimaatresistente soorten i.s.m. de KBBM

In het klimaat van morgen zullen verschillende van onze vertrouwde boomsoorten het steeds moeilijker krijgen. De laatste jaren zagen we bijvoorbeeld verhoogde sterfte bij fijnspar en beuk. Het is dan ook belangrijk om een aantal klimaatresistente alternatieven achter de hand te hebben voor de bossen van morgen.

Daarom heeft Landmax in samenwerking met de KBBM (Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij) in het voorjaar 2020 op het domein van Guy Coolens in Helchteren een experimenteel proefvlak met zeeden (Pinus pinaster) geplant, een soort afkomstig uit het Middellandse zeegebied.

Arboretumproject

Deze aanplant maakt deel uit van het project “Arboretums” van de KBBM. Het Arboretumproject test via de aanleg van kleine proefvlakken in heel België verschillende ‘nieuwe’ boomsoorten op hun klimaatresistentie. Een twintigtal soorten werden in eerste instantie geselecteerd op zowel ecologische als economische kenmerken. Zo moeten de soorten zowel droogte als vorst kunnen verdragen, geen invasief karakter vertonen en nog steeds economisch interessant hout produceren. Per soort werden er nadien twee à drie verschillende genetische herkomsten aangeplant in de proefvlakken. Naast klimaatresistentie en productiviteit zal ook ziekte- en plaaggevoeligheid gemonitord worden op lange termijn.

Klimaatresistente (her)bebossing iets voor u?

Op dit moment zijn er reeds in 18 verschillende private domeinen verspreid over België proefvlakken aangelegd. De kosten van het plantsoen worden door het project gedragen, de eigenaar neemt het engagement de aanplanting uit te laten voeren en het plantsoen te vrijwaren van wildschade en verruiging. Voor het plantseizoen 2021-2022 zoekt het project nog een aantal nieuwe locaties, maar ook als u vroeger een klimaatresistente (her)bebossing voor ogen hebt, kan u uiteraard steeds met ons contact opnemen.

 

 

Contactpersoon: Corinne Deffontaine
0485 40 44 12 of corinne.deffontaine@landmax.be

Een jonge zeeden. De ontwikkeling van verschillende herkomsten wordt opgevolgd.

Written by admin