december 21, 2021 Geen categorie, Nieuws Geen reacties

Versterking bij Landmax

In de loop van het voorbije jaar zijn meerdere nieuwe medewerkers ons team komen versterken:

Zo startten in januari 2021 Els en Victor bij Landmax. Els is een ruimtelijk-ecologische planner die zich inzet op de ecologische- en landschappelijke studies. Haar brede ervaring maakt haar ook een zeer bekwame projectleider in moeilijke ruimtelijke vraagstukken. Victor als groenbeheerder kan zijn soortenkennis van wilde- en tuinplanten en praktijkervaring telkens benutten in o.a. groenontwerpen, natuur- en bermbeheerplannen.

Vanaf mei voegde Sebastiaan zich bij het Landmax team. Hij maakt de brug tussen bedrijven en natuurontwikkeling en focust zich voornamelijk op BREEAM studies, natuurtoetsen en erfgoedbeheerplannen.

Vanaf de zomermaanden startten vervolgens Lynn en Jonas bij Landmax. Lynn is een enthousiaste natuurliefhebber en kenner. Bijkomend is ze een duizendpoot die haar weg vindt binnen ecologische studies, beheerplannen, MER-screenings en effectenbeoordelingen. Jonas, de jongste aanwinst van Landmax, heeft door zijn stages bij het INBO, ANB en Landmax reeds een goede praktijkervaring met beheeropvolging van bossen (opsnoeiwerken, schalmen, bosaanplant, enz). Hij zal zich verder ontplooien in boscompensatieplannen en natuurbeheerplannen.

Als laatste kwam Jotie binnen het Landmax team. Jotie is een erkende European Tree Worker, met andere woorden de “bomenman” binnen Landmax. Hij is het aanspreekpunt voor boomveiligheidscontroles, boombeschermingsplannen en boomverzorging van A tot Z.

Written by admin