Natuur en gezondheid

Wandelen in de natuur zou goed zijn voor onze mentale en fysieke gezondheid, zo staat dat in de wetenschappelijke literatuur. Groen brengt mensen in contact met elkaar en het zet ons aan tot een actieve levensstijl. Stadsbomen dragen ook bij aan een betere luchtkwaliteit en een aangenamer microklimaat. Anderzijds is de natuur ook een bron van pollen, waardoor ze een opvallend negatief effect heeft op de gezondheid van ongeveer 25% van de populatie die allergisch is aan pollen. Desalniettemin toont het doctoraat van onze Landmax-collega aan dat blootstelling aan natuur ook gunstig kan zijn voor volwassenen met een berkenpollenallergie.

natuur en gezondheid
natuur en gezondheid

Onderzoek over effect van natuur op gezondheid

Belgische onderzoekers probeerden positieve en negatieve effecten van natuur op de gezondheid van personen met een pollenallergie te ontrafelen. Met een smartphone-applicatie registreerden ze de verplaatsingen van 144 Belgische volwassenen met een berkenpollenallergie. De deelnemers werden gevolgd tijdens het boompollenseizoen (januari-mei) van 2017 en 2018. Elke avond gaven ze via het dagboek in de app aan welke allergiesymptomen ze hadden ondervonden.

Op basis van de verplaatsingen kon exact bepaald worden waaraan de deelnemers blootgesteld waren (bos, grasland, berkenbomen, pollen en luchtvervuiling). Ze zagen dat ernstige symptomen gekoppeld waren aan dominantie van berken en slechte luchtkwaliteit. Eerder verrassend stelden ze ook vast dat de deelnemers geen of slechts milde klachten ontwikkelden na blootstelling aan graslanden en bossen.

Geen natuur voor mensen met berkenpollenallergie?

Personen met een berkenpollenallergie hoeven dus niet per definitie de natuur te vermijden tijdens het pollenseizoen. Het is belangrijke dat de omgeving waarmee ze in aanraking komen niet gedomineerd wordt door de allergene boomsoorten zoals els, hazelaar en berk. Anderzijds speelt de luchtkwaliteit een belangrijke rol. Door verschillende mechanismen kan blootstelling aan luchtvervuiling de allergiesymptomen erger maken.

Bij Landmax geloven we ook dat meer natuur en groenere steden kunnen bijdragen aan een betere en gezondere leefomgeving. Het is belangrijk dat de natuur divers is en dat allergene boomsoorten niet overheersen, zodat ook mensen met een pollenallergie van deze gunstige effecten kunnen genieten.

natuur en gezondheid
Written by admin